post-1168636_640

Potrącenie wierzytelności w przypadku odesłania zakupionego przedmiotu na koszt sprzedawcy

Realizacja prawa odstąpienia od umowy wiąże się z pewnymi kosztami, leżącymi także po stronie konsumenta. O ile to sprzedawca musi zwrócić wszystkie płatności, które otrzymał od kupującego, tak odstępujący powinien ponieść koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.

W artykule omówimy, co należy zrobić w sytuacji, gdy kupujący, odstępując od umowy, odesłał towar na koszt sprzedającego.

Co na to przepisy?

Podział kosztów wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży został określony w ustawie o prawach konsumenta:

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1).

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów (art. 34 ust. 2).

W drugim cytowanym przepisie widać jak istotne jest przekazanie konsumentom wszystkich informacji, np. w regulaminie.

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o konieczności poniesienia kosztu zwrotu rzeczy, konsument nie będzie musiał go pokrywać.

 

Rozliczenie kosztów

Zajmiemy się teraz przypadkiem, w którym konsument odesłał sprzedawcy towar za pobraniem, przenosząc na niego koszt przesyłki ze zwrotem.

W takiej sytuacji, należy potrącić koszt przesyłki z kwoty, która powinna zostać zwrócona konsumentowi za zakupiony towar.

Podstawą takiego rozwiązania jest przepis kodeksu cywilnego:

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 ust. 1).

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

Dochowując wszelkich formalności należy pamiętać, aby przesłać konsumentowi odpowiednie oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Poniżej przedstawiamy przykład takiego oświadczenia.

Na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego, niniejszym oświadczam o dokonanym potrąceniu:

- przysługującej mi od Pani/Pana wierzytelności w kwocie X, z tytułu zwrotu kosztów przesyłki nadanej w związku z odstąpieniem z dnia xx.xx.xxxx r. od umowy sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r.,

- z kwoty wierzytelności przysługującej Pani/Panu w stosunku do mnie, w kwocie Y, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z umową sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r., od której odstąpił/a Pani/Pan dnia xx.xx.xxxx r.

Tak przygotowane oświadczenie pozwoli przedsiębiorcy w pełni legalnie potrącić koszt przesyłki zwrotnej, poniesiony w związku z odesłaniem towaru przez kupującego np. za pobraniem. Warunkiem jest oczywiście wcześniejsze poinformowanie konsumentów o takim stanie prawnym. Dobrym miejscem na zawarcie nie tylko powyższej, ale także pozostałych informacji, które są wymagane przez prawo, jest rzetelnie sporządzony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Braki w tym zakresie mogą skutkować wieloma poważnymi sankcjami, nie tylko ponoszeniem kosztu o którym mowa powyżej.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/konsekwencje-niedopelnienia-obowiazkow-informacyjnych

 

Zobacz również

  • Abstract style illustration depicting printed circuit board components with a cookies concept.Czym są pliki cookies?
    Pliki cookies, często nazywane „ciasteczkami” (ang. cookie – ciasteczko) to niewielkie fragmenty tekstu, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) przez odwiedzane przez nas serwisy internetowe. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy …
  • gavel registered trademark sign 3d Illustrations on a white backgroundCo lepiej zastrzec: nazwę czy logo firmy ?
    Gdy zdecydujesz się na zabezpieczenie swojego znaku towarowego, możesz stanąć przed dylematem: czy zabezpieczyć wyłącznie nazwę swojej firmy czy również znak graficzny, który ją charakteryzuje. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł okaże się pomocny podczas dokonywania wyboru. W związku z istnieniem podstawowego podziału znaków towarowych na znaki …
  • Concept home purchase contract,Businessmen are signing a house purchase contract,The concept of selling a home is signing a contract.KARA UOKiK – 160 TYS. ZŁ KARY DLA POZNAŃSKIEGO DE…
    Przygotowując umowę do stosowania w obrocie z konsumentami, trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby nie zawierała ona tzw. klauzul abuzywnych. Mowa m. in. o takich postanowieniach, które nakładają na konsumentów dodatkowe, niewynikające z obowiązujących przepisów prawa obowiązki. O zagrożeniach z tym związanych, dowiedziała się w minionych latach w …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz