post-1168636_640

Potrącenie wierzytelności w przypadku odesłania zakupionego przedmiotu na koszt sprzedawcy

Realizacja prawa odstąpienia od umowy wiąże się z pewnymi kosztami, leżącymi także po stronie konsumenta. O ile to sprzedawca musi zwrócić wszystkie płatności, które otrzymał od kupującego, tak odstępujący powinien ponieść koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.

W artykule omówimy, co należy zrobić w sytuacji, gdy kupujący, odstępując od umowy, odesłał towar na koszt sprzedającego.

Co na to przepisy?

Podział kosztów wynikających z odstąpienia od umowy sprzedaży został określony w ustawie o prawach konsumenta:

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1).

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów (art. 34 ust. 2).

W drugim cytowanym przepisie widać jak istotne jest przekazanie konsumentom wszystkich informacji, np. w regulaminie.

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o konieczności poniesienia kosztu zwrotu rzeczy, konsument nie będzie musiał go pokrywać.

 

Rozliczenie kosztów

Zajmiemy się teraz przypadkiem, w którym konsument odesłał sprzedawcy towar za pobraniem, przenosząc na niego koszt przesyłki ze zwrotem.

W takiej sytuacji, należy potrącić koszt przesyłki z kwoty, która powinna zostać zwrócona konsumentowi za zakupiony towar.

Podstawą takiego rozwiązania jest przepis kodeksu cywilnego:

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 ust. 1).

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

Dochowując wszelkich formalności należy pamiętać, aby przesłać konsumentowi odpowiednie oświadczenie o potrąceniu wierzytelności. Poniżej przedstawiamy przykład takiego oświadczenia.

Na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego, niniejszym oświadczam o dokonanym potrąceniu:

- przysługującej mi od Pani/Pana wierzytelności w kwocie X, z tytułu zwrotu kosztów przesyłki nadanej w związku z odstąpieniem z dnia xx.xx.xxxx r. od umowy sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r.,

- z kwoty wierzytelności przysługującej Pani/Panu w stosunku do mnie, w kwocie Y, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z umową sprzedaży z dnia xx.xx.xxxx r., od której odstąpił/a Pani/Pan dnia xx.xx.xxxx r.

Tak przygotowane oświadczenie pozwoli przedsiębiorcy w pełni legalnie potrącić koszt przesyłki zwrotnej, poniesiony w związku z odesłaniem towaru przez kupującego np. za pobraniem. Warunkiem jest oczywiście wcześniejsze poinformowanie konsumentów o takim stanie prawnym. Dobrym miejscem na zawarcie nie tylko powyższej, ale także pozostałych informacji, które są wymagane przez prawo, jest rzetelnie sporządzony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Braki w tym zakresie mogą skutkować wieloma poważnymi sankcjami, nie tylko ponoszeniem kosztu o którym mowa powyżej.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/konsekwencje-niedopelnienia-obowiazkow-informacyjnych

 

Zobacz również

  • Shoot of financial director's hands signing business contract at the desk in his officePozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich: O…
    15 lutego 2016 r. swoje działanie rozpoczęła platforma internetowa, funkcjonująca na szczeblu europejskim, pozwalająca na rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przez niezależnych i bezstronnych mediatorów. Całość postępowania odbywa się za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych postępowań sądowych czy …
  • freight-17666_1280Prawo odstąpienia od umowy a koszty wysyłki
    Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni. W związku z istnieniem tego prawa, na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki informacyjne. Przyjmuje się, że konsument nie zawsze musi mieć świadomość tego, jakie prawa mu przysługują. Wtedy to przedsiębiorca, jako strona profesjonalna, jest zobowiązany do …
  • e-commerce-402822_640Czy regulamin sklepu na Allegro jest obowiązkowy?
    Serwis Allegro.pl to platforma aukcyjna, która od wielu lat odgrywa nieocenioną rolę w pozyskiwaniu nowych klientów dla krajowych firm handlowych i usługowych. Jednak przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w serwisach aukcyjnych, powinni pamiętać także o obowiązkach, które wiążą się z tą działalnością. Allegro.pl posługuje się własnym regulaminem …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz