The post type is: page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin sklepu internetowego

  Opracujemy regulamin sklepu internetowego, dostosowany do jego indywidualnych funkcjonalności. Obejmiemy go monitoringiem prawnym. Oznaczymy prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu. Zyskaj bezpieczeństwo, buduj zaufanie i zwiększaj konwersję.

 • 2

  Informacje - obowiązki w procesie sprzedażowym

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny sklepu internetowego pod kątem kilkunastu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport, zawierający konkretne zalecenia. Sporządzimy treści informacyjne na stronę. Po wdrożeniu zaleceń, przyznamy wyróżniający na rynku Atest Konsumenta.

 • 3

  Prywatność użytkowników i pliki cookies

  Stworzymy politykę prywatności i plików cookies sklepu internetowego, zapewniającą poszanowanie prywatności jego użytkowników.

 • 4

  Dane osobowe w sklepie internetowym

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: dokumentację RODO i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 • 5

  Szkolenia - dane osobowe i prawo e-commerce

  Jesteśmy ekspertami, prowadzącymi liczne szkolenia z prawa e-commerce oraz ochrony danych osobowych. Z nami zwiększysz kompetencje personelu. Uświadamiamy, że nie wszystkie żądania klientów końcowych znajdują uzasadnienie prawne.

Regulaminy sklepów internetowych

e-Regulamin Sklepu Internetowego

1

Regulamin Sklepu Internetowego

Wzór albo tworzony na podstawie analizy ścieżki zakupowej i funkcjonalności sklepu. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne.

Dzięki technologii lokowania przez kod HTML, opublikujesz regulamin w 2 minuty – w atrakcyjnym layoucie i z oznakowaniem Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu. Zapomnij o żmudnym formatowaniu treści.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin!

Audyt Sklepu Internetowego

2

Audyt Prawny Sklepu Internetowego

Badanie 79 kryteriów zgodności z ponad 14 aktami prawnymi, pozwalające poznać kondycję prawną Twojej witryny.

Otrzymasz 40 stron raportu, zawierającego konkretne zalecenia ze zrzutami ekranu. Dzięki temu wdrożysz je szybko i sprawnie.

Większość obowiązków prawnych wymaga uwzględnienia poza regulaminem sklepu. M. in. w systemie zamówień i na jego podstronach. Wdrażając zalecenia z audytu, zyskasz bezpieczeństwo procesów sprzedażowych.
 • Wypełniacz

  AUDYT PRAWNY
  SKLEPU INTERNETOWEGO

  ✓ 79 kryteriów i 14 aktów –  Szczegółowa weryfikacja

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Treści do zakładek strony

  ✓ Klauzule danych osobowych

  ✓ Informacje konsumenckie

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

  ✓ Atest Konsumenta

Jak zyskać bezpieczeństwo sprzedaży w e-sklepie?

Podstawą bezpieczeństwa jest kompleksowe badanie sklepu internetowego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Efekt audytu stanowi przystępny raport z konkretnymi zaleceniami do wdrożenia, w celu naprawy zdiagnozowanych uchybień. Z raportem otrzymujesz treści informacyjne na stronę sklepu, dotyczące płatności, dostawy, reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Wdrożenie zaleceń poświadczamy prestiżowym znakiem Atestu Konsumenta.

Regulaminy sklepów internetowych

Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego

3

Polityka Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego

Za pośrednictwem sklepu internetowego zbierasz dane osobowe swoich klientów i użytkowników witryny. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności i plików cookies, która właściwie wypełni swoją funkcję.

Twoi klienci z pewnością docenią jej pewność i transparentność. Transparentność, do której jesteś zobowiązany przepisami prawa.

Dane Osobowe w Sklepie Internetowym

4

Dane Osobowe w Sklepie Internetowym

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż przez internet.

Obowiązujące przepisy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia tych danych i stworzenia w tym celu właściwej dokumentacji.

Dokumentacja RODO jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych Twoich klientów.

 • Wypełniacz

  ✪ WZÓR ✪

  Dokumentacji RODO
  sklepu internetowego

  ✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

  ✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

  ✓13 podstawowych dokumentów RODO

  ✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

  ✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

  ✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

  ✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

  ✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

  ✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

  ✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego

✪ INDYWIDUALNA ✪

Dokumentacja RODO
sklepu internetowego

✓ Indywidualnie sporządzona

✓ Dostosowana do sklepu

✓ Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

✓ Ewidencja udostępnień

✓ Ewidencja naruszeń

✓ Wzór umowy powierzenia

✓ Upoważnienie przetwarzania

✓ Rejestr upoważnień

✓ Opcja monitoringu prawnego

Outsourcing
funkcji
Inspektora
Ochrony Danych

✓ Przejęcie funkcji IOD

✓ Dokumentacja RODO w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

✓ Załączniki wymagane obowiązującym prawem

✓ Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Sprzedaż w sklepie internetowym wiąże się z koniecznością przestrzegania prawa e-commerce oraz ochrony danych osobowych.

Sposoby rozpatrywania reklamacji, postępowanie ze zwrotami towarów, działania marketingowe i przetwarzanie danych osobowych - powinieneś mieć pewność ich praktycznego zastosowania.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.


SZKOLENIE RODO

✓ Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów

✓ Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

SZKOLENIE RODO
I PRAWO
E-COMMERCE

✓ Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Od 1500,-

Zapytaj o ofertę

Przy zamówieniu dowolnej usługi w naszym serwisie

Sprawdź terminy
e-Regulamin Sklepu Allegro (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Sklepu Allegro

Wzór albo sporządzony w oparciu o indywidualny charakter prowadzonej sprzedaży. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy, które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne.

 Dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, regulaminem wybranej platformy aukcyjnej oraz jest z nią kompatybilna. Tworząc ją uwzględnimy wszystkie Twoje sugestie oraz zweryfikujemy proces obsługi sprzedażowej, dobierając optymalne rozwiązania prawne.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin!

 • Wypełniacz

  WZÓR E-REGULAMINU SKLEPU ALLEGRO

  ✓ Dostosowany do przepisów prawa i regulaminu platformy sprzedażowej,

  ✓  Dostępny natychmiast

  ✓ Szczegółowa instrukcja uzupełnienia o wymagane informacje,

  ✓ Przyjazna forma przystępnego wdrożenia w obszarze sklepu.

 
e-Regulamin Konkursu (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Konkursu

Wzór albo tworzony na podstawie analizy ścieżki uczestnictwa w konkursie. Regulamin konkursu jest dokumentem, który określa jego warunki i zasady. Jasno i klarownie, bez pola do interpretacji. 

Regulamin konkursu musi zachować zgodność z zasadami obowiązującymi w kanałach jego dystrybucji. Np. ze specyficznymi regulacjami Facebooka. Nie może stanowić loterii promocyjnej, pod rygorem sankcji prawnokarnych. 

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

e-Regulamin Programu Partnerskiego lub Lojalnościowego (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Programu
Partnerskiego lub
Lojalnościowego

Stworzony dla konkretnego programu lojalnościowego lub partnerskiego. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy, które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne. 

Skoncentruj się na stworzeniu atrakcyjnej oferty, bez obaw o prawne aspekty programu – my zrobimy za Ciebie resztę. Skonsultujemy z Tobą sposób prowadzenia programu i doradzimy w kwestii wyboru rozwiązań prawnych. 

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin!

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Promocji lub
Gwarancji

Dopasowany do indywidualnych zasad prowadzonej akcji promocyjnej lub do indywidualnych celów i zagrożeń gwarancji,

Promocja czy ustanowienie gwarancji – to częste środki zwiększania wolumenu sprzedaży produktów. Przy ich wdrażaniu należy pamiętać o precyzyjnym wyznaczeniu zobowiązań i uprawnień stron umowy. Wyłącznie tak sporządzona dokumentacja zabezpieczy przed pominięciem istotnych praw kontrahentów, jak również zwykłym niezrozumieniem.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

 • Wypełniacz

  INDYWIDUALNY
  E-REGULAMIN PROMOCJI

  ✓ Dopasowany do indywidualnych zasad prowadzonej akcji promocyjnej,

  ✓ Certyfikat Bezpieczny Regulamin poświadczający zgodność z prawem,

  ✓ Bezpłatna aktualizacja w okresie 12 miesięcy, dzięki objęciu Monitoringiem.

 • Wypełniacz

  INDYWIDUALNE
  WARUNKI GWARANCYJNE

  • Regulacje dopasowane do indywidualnych celów i zagrożeń gwarancji,
  • Certyfikat Bezpieczny Regulamin poświadczający zgodność z prawem,
  • Formularz gwarancyjny otrzymujesz gratis,
  • Monitoring prawny przez 12 miesięcy.
e-Learningi (kliknij i rozwiń)

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura.

Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii.

E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

 

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Postępowania przed SOKiK

Reprezentacja Radcy Prawnego

Polityka Bezpieczeństwa


W zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, współpracujemy z renomowaną Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Libertowskiego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub z udziałem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oferujemy dodatkową możliwość podjęcia reprezentacji przez fachowego pełnomocnika.

Bezpieczeństwo działalności

Specjalizujemy się w e-Regulaminach

Od lat specjalizujemy się w ochronie przedsiębiorców - na gruncie prawa e-commerce, czy zasad ochrony danych osobowych. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności w biznesie. Odpowiedzialności, przed którą kroczy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo prawne, w którym się specjalizujemy. Dlatego jesteśmy! Już dziś zachęcam do skontaktowania się z zespołem naszych prawników - dołącz do grona setek zadowolonych Klientów.

Anna Mrozowska

Anna Mrozowska - CEO e-Regulaminy.pl

Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek Zarządu True Law Solutions sp. z o.o. Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Właścicielka marki e-Regulaminy.pl oraz SzkolenieRODO.pl Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Regulamin sklepu internetowego

K onkurencja w handlu elektronicznym jest ogromna, co stawia przed Tobą nowe wyzwania. Wielu sprzedawców przeznacza znaczne środki finansowe na reklamę czy budowanie strony internetowej, zapominając często o pozostałych, niezwykle istotnych elementach. Z badań wynika, że Twój e-Regulamin przeczyta aż 56% potencjalnych klientów, jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Jest to świetna okazja, aby wyróżnić się profesjonalizmem. Przygotowany dla Ciebie Indywidualny e-Regulamin zostanie oznaczony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin. Certyfikat z pewnością zwróci uwagę Twoich klientów. Obowiązuje on w okresie, w którym Indywidualny e-Regulamin objęty jest Monitoringiem, poświadcza więc aktualność i pełną zgodność z prawem posiadanej przez Ciebie dokumentacji.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Regulaminy sklepów

Nie obawiaj się skomplikowanych zmian w prawie. W ramach Monitoringu, nasi prawnicy zajmą się bieżącą weryfikacją przepisów prawa i aktualizacją Twojej dokumentacji gdy będzie to konieczne. Nową wersję otrzymasz pocztą elektroniczną, a dzięki zastosowaniu kodu HTML, treść dokumentu na stronie Twojego sklepu zaktualizuje się automatycznie.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Zależy nam aby dokumentacja Twojego sklepu internetowego zawsze spełniała swoje zadanie, zapewniając ochronę prawną Twojej witryny. Ilość wchodzących w życie nowych aktów prawnych może zaskoczyć – w 2015 r., liczyły aż 30 000 stron! Twój Indywidualny e-Regulamin zostanie objęty bezpłatnym Monitoringiem na okres 12 miesięcy!

e-Regulaminy sklepów – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i ochrony danych:

Regulaminy sklepów

Specjalizujemy się w sporządzaniu e-Regulaminów sklepów internetowych oraz innych usługach prawnych w przedmiocie ich działalności.

Regulaminy dla sklepów internetowych

Realizujemy przyjazne wdrożenia opracowanych e-Regulaminów sklepów internetowych: przy użyciu kodu html albo tradycyjnie.

Regulamin dla sklepu internetowego

Możemy aktualizować e-Regulamin sklepu i inną dokumentację – to my monitorujemy zmiany w prawie i nowe klauzule niedozwolone.

Regulaminy sklepów www

Nasi eksperci to wyłącznie prawnicy, specjalizujący się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych w sklepach internetowych.

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

Przygotowane przez nas e-Regulaminy sklepów internetowych są w 100% wolne od niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru UOKiK.

Sklep regulamin

Zamawiając indywidualny e-Regulamin sklepu internetowego otrzymasz wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Usługa bezpłatnego audytu regulaminu sklepu internetowego to propozycja dla osób, które prowadzą sprzedaż w działającym już sklepie internetowym lub planują wdrożyć przygotowany regulamin sklepu. Prześlij nam stosowany przez Ciebie regulamin, a dokonamy weryfikacji jego postanowień. Podczas badania skupimy się na zgodności z prawem zawartych w nim zapisów, szczególnie w kontekście istnienia klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych. W ciągu 3 dni otrzymasz raport pokontrolny w którym wskażemy do trzech braków informacyjnych lub klauzul abuzywnych, ewentualnie wykrytych w Twoim regulaminie sklepu internetowego.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie