The post type is: page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin sklepu internetowego

  Opracujemy regulamin sklepu internetowego, dostosowany do jego indywidualnych funkcjonalności. Obejmiemy go monitoringiem prawnym. Oznaczymy prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu. Zyskaj bezpieczeństwo, buduj zaufanie i zwiększaj konwersję.

 • 2

  Informacje - obowiązki w procesie sprzedażowym

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny sklepu internetowego pod kątem kilkunastu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport, zawierający konkretne zalecenia. Sporządzimy treści informacyjne na stronę. Po wdrożeniu zaleceń, przyznamy wyróżniający na rynku Atest Konsumenta.

 • 3

  Prywatność użytkowników i pliki cookies

  Stworzymy politykę prywatności i plików cookies sklepu internetowego, zapewniającą poszanowanie prywatności jego użytkowników.

 • 4

  Dane osobowe w sklepie internetowym

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Zgromadzone zbiory danych zgłosimy do rejestru GIODO.

 • 5

  Szkolenia - dane osobowe i prawo e-commerce

  Jesteśmy ekspertami, prowadzącymi liczne szkolenia z prawa e-commerce oraz ochrony danych osobowych. Z nami zwiększysz kompetencje personelu. Uświadamiamy, że nie wszystkie żądania klientów końcowych znajdują uzasadnienie prawne.

Regulaminy sklepów internetowych

e-Regulamin Sklepu Internetowego

1

Regulamin Sklepu Internetowego

Wzór albo tworzony na podstawie analizy ścieżki zakupowej i funkcjonalności sklepu. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne.

Dzięki technologii lokowania przez kod HTML, opublikujesz regulamin w 2 minuty – w atrakcyjnym layoucie i z oznakowaniem Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu. Zapomnij o żmudnym formatowaniu treści.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin!

Audyt Sklepu Internetowego

2

Audyt Prawny Sklepu Internetowego

Badanie 79 kryteriów zgodności z ponad 14 aktami prawnymi, pozwalające poznać kondycję prawną Twojej witryny.

Otrzymasz 40 stron raportu, zawierającego konkretne zalecenia ze zrzutami ekranu. Dzięki temu wdrożysz je szybko i sprawnie.

Większość obowiązków prawnych wymaga uwzględnienia poza regulaminem sklepu. M. in. w systemie zamówień i na jego podstronach. Wdrażając zalecenia z audytu, zyskasz bezpieczeństwo procesów sprzedażowych.
 • Wypełniacz

  AUDYT PRAWNY
  SKLEPU INTERNETOWEGO

  ✓ 79 kryteriów i 14 aktów✓ Szczegółowa weryfikacja

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Treści do zakładek strony

  ✓ Klauzule danych osobowych

  ✓ Informacje konsumenckie

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

  ✓ Atest Konsumenta

Jak zyskać bezpieczeństwo sprzedaży w e-sklepie?

Podstawą bezpieczeństwa jest kompleksowe badanie sklepu internetowego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Efekt audytu stanowi przystępny raport z konkretnymi zaleceniami do wdrożenia, w celu naprawy zdiagnozowanych uchybień. Z raportem otrzymujesz treści informacyjne na stronę sklepu, dotyczące płatności, dostawy, reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Wdrożenie zaleceń poświadczamy prestiżowym znakiem Atestu Konsumenta.

Regulaminy sklepów internetowych

Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego

3

Polityka Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego

Za pośrednictwem sklepu internetowego zbierasz dane osobowe swoich klientów i użytkowników witryny. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności i plików cookies, która właściwie wypełni swoją funkcję.

Twoi klienci z pewnością docenią jej pewność i transparentność. Transparentność, do której jesteś zobowiązany przepisami prawa.

Dane Osobowe w Sklepie Internetowym

4

Dane Osobowe w Sklepie Internetowym

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż przez internet.

Obowiązujące przepisy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia tych danych i stworzenia w tym celu właściwej dokumentacji.

Polityka bezpieczeństwa jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych Twoich klientów.

Polityka bezpieczeństwa jest wymagana do zgłoszenia zbiorów danych do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

OUTSOURCING FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Przejęcie funkcji ABI
 • Polityka bezpieczeństwa w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa
 • Załączniki wymagane obowiązującym prawem
 • Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis
Ochrona danych osobowych sklep internetowy

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Sprzedaż w sklepie internetowym wiąże się z koniecznością przestrzegania prawa e-commerce oraz ochrony danych osobowych.

Sposoby rozpatrywania reklamacji, postępowanie ze zwrotami towarów, działania marketingowe i przetwarzanie danych osobowych - powinieneś mieć pewność ich praktycznego zastosowania.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.

Szkolenie prawo
e-commerce
w praktyce

   
 • Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów
 • Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Szkolenie
dane osobowe w e-commerce

   
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym
 • Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Szkolenie prawo e-commerce i dane osobowe

   
 • Kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia sklepu internetowego
 • Połączenie najważniejszych obszarów prawa dla handlu elektronicznego
 • Prowadzone przez prawników specjalizujących się w prawie e-commerce i ochrony danych osobowych
e-Regulamin Sklepu Allegro (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Sklepu Allegro

Prowadzenie sklepu na platformie aukcyjnej Allegro wiąże się z koniecznością posiadania regulaminu sprzedaży. Obowiązek dotyczy przekazania właściwych informacji konsumentom, których brak może narazić sprzedawcę na poważne konsekwencje, zarówno ze strony organów kontrolnych jak i samego serwisu Allegro.pl. Wyróżnij się profesjonalizmem na tle innych sprzedawców i przygotowanie tej ważnej dokumentacji zleć naszym prawnikom, specjalizującym się w branży e-commerce.

e-Regulamin Konkursu (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Konkursu

Organizacja konkursu to świetne działanie marketingowe sklepu internetowego. Należy jednak pamiętać o realnych zagrożeniach z nim związanych. Niejasne zasady uczestnictwa, realizacja loterii bez wymaganej zgody (uznanie za grę hazardową), niezgodność z kanałami dystrybucji (np. regulacjami Facebooka), to tylko przykładowe z nich. Wymogi prawne dotyczące organizacji konkursów są rozmieszczone w licznych i niepowiązanych ze sobą aktach prawnych. Właśnie dlatego sporządzenie właściwej dokumentacji wymaga kompleksowej wiedzy prawnej i praktyki. Wszystko po to, by konkurs jako działanie marketingowe, paradoksalnie nie przysporzył sprzedawcy niepotrzebnych sporów i problemów z klientami.

e-Regulamin Programu Partnerskiego lub Lojalnościowego (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Programu
Partnerskiego lub
Lojalnościowego

Prowadzenie programu lojalnościowego lub partnerskiego to działanie marketingowe, wymagające uregulowania prawnego. Z uwagi na indywidualny charakter każdego programu, jego regulamin powinien cechować się rozwiązaniami zapobiegającymi możliwym zagrożeniom. To ważne zwłaszcza w kontekście możliwości uznania założeń programu za czyny nieuczciwej konkurencji, zagrożone karą do 10% przychodu. Regulamin powinien również uwzględniać przepisy o prawach konsumenta, w przypadku realizacji programu w konwencji B2C. W celu zapewnienia bezpieczeństwa regulaminu, zostanie on objęty Monitoringiem prawnym przez okres aż 12 miesięcy.

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji (kliknij i rozwiń)

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji

Promocja, czy ustanowienie gwarancji – to częste środki zwiększania wolumenu sprzedaży produktów. Przy ich wdrażaniu należy pamiętać o precyzyjnym wyznaczeniu zobowiązań i uprawnień stron umowy. Precyzyjnym, ale zarazem klarownym. Wyłącznie tak sporządzona dokumentacja zabezpieczy przed pominięciem istotnych praw kontrahentów, jak również zwykłym niezrozumieniem.
 • Wypełniacz

  INDYWIDUALNE
  WARUNKI GWARANCYJNE

  • Regulacje dopasowane do indywidualnych celów i zagrożeń gwarancji,
  • Certyfikat Bezpieczny Regulamin poświadczający zgodność z prawem,
  • Formularz gwarancyjny otrzymujesz gratis,
  • Monitoring prawny przez 12 miesięcy.
e-Learningi (kliknij i rozwiń)

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura. Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii. E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

Poznaj jakość e-Regulaminów

z perspektywy naszych Klientów

Postępowania przed SOKiK

Reprezentacja Radcy Prawnego

Polityka prywatności sklepu


W zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, współpracujemy z renomowaną Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Libertowskiego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub z udziałem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oferujemy dodatkową możliwość podjęcia reprezentacji przez fachowego pełnomocnika.

Bezpieczeństwo działalności

Specjalizujemy się w e-Regulaminach

Anna Mrozowska

Od lat specjalizujemy się w ochronie przedsiębiorców - na gruncie prawa e-commerce, czy zasad ochrony danych osobowych. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności w biznesie. Odpowiedzialności, przed którą kroczy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo prawne, w którym się specjalizujemy. Dlatego jesteśmy! Już dziś zachęcam do skontaktowania się z zespołem naszych prawników - dołącz do grona setek zadowolonych Klientów.

Anna Mrozowska - CEO e-Regulaminy.pl

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Regulamin sklepu internetowego

K onkurencja w handlu elektronicznym jest ogromna, co stawia przed Tobą nowe wyzwania. Wielu sprzedawców przeznacza znaczne środki finansowe na reklamę czy budowanie strony internetowej, zapominając często o pozostałych, niezwykle istotnych elementach. Z badań wynika, że Twój e-Regulamin przeczyta aż 56% potencjalnych klientów, jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Jest to świetna okazja, aby wyróżnić się profesjonalizmem. Przygotowany dla Ciebie Indywidualny e-Regulamin zostanie oznaczony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin. Certyfikat z pewnością zwróci uwagę Twoich klientów. Obowiązuje on w okresie, w którym Indywidualny e-Regulamin objęty jest Monitoringiem, poświadcza więc aktualność i pełną zgodność z prawem posiadanej przez Ciebie dokumentacji.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Regulaminy sklepów

Nie obawiaj się skomplikowanych zmian w prawie. W ramach Monitoringu, nasi prawnicy zajmą się bieżącą weryfikacją przepisów prawa i aktualizacją Twojej dokumentacji gdy będzie to konieczne. Nową wersję otrzymasz pocztą elektroniczną, a dzięki zastosowaniu kodu HTML, treść dokumentu na stronie Twojego sklepu zaktualizuje się automatycznie.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Zależy nam aby dokumentacja Twojego sklepu internetowego zawsze spełniała swoje zadanie, zapewniając ochronę prawną Twojej witryny. Ilość wchodzących w życie nowych aktów prawnych może zaskoczyć – w 2015 r., liczyły aż 30 000 stron! Twój Indywidualny e-Regulamin zostanie objęty bezpłatnym Monitoringiem na okres 12 miesięcy!

e-Regulaminy sklepów – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i ochrony danych:

Regulaminy sklepów

Specjalizujemy się w sporządzaniu e-Regulaminów sklepów internetowych oraz innych usługach prawnych w przedmiocie ich działalności.

Regulaminy dla sklepów internetowych

Realizujemy przyjazne wdrożenia opracowanych e-Regulaminów sklepów internetowych: przy użyciu kodu html albo tradycyjnie.

Regulamin dla sklepu internetowego

Możemy aktualizować e-Regulamin sklepu i inną dokumentację – to my monitorujemy zmiany w prawie i nowe klauzule niedozwolone.

Sklep internetowy regulamin

Udostępniamy ratalną formę płatności – aż do 18 rat. Zapłatę należności przyjmiemy po realizacji usługi.

Regulaminy sklepów www

Nasi eksperci to wyłącznie prawnicy, specjalizujący się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych w sklepach internetowych.

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym

Przygotowane przez nas e-Regulaminy sklepów internetowych są w 100% wolne od niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru UOKiK.

Sklep regulamin

Zamawiając indywidualny e-Regulamin sklepu internetowego otrzymasz wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

Ochrona danych osobowych sklep internetowy

Świadczymy usługi sporządzania polityki bezpieczeństwa danych osobowych w sklepach internetowych oraz zgłoszenia do rejestru GIODO.

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Usługa bezpłatnego audytu regulaminu sklepu internetowego to propozycja dla osób, które prowadzą sprzedaż w działającym już sklepie internetowym lub planują wdrożyć przygotowany regulamin sklepu. Prześlij nam stosowany przez Ciebie regulamin, a dokonamy weryfikacji jego postanowień. Podczas badania skupimy się na zgodności z prawem zawartych w nim zapisów, szczególnie w kontekście istnienia klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych. W ciągu 3 dni otrzymasz raport pokontrolny w którym wskażemy do trzech braków informacyjnych lub klauzul abuzywnych, ewentualnie wykrytych w Twoim regulaminie sklepu internetowego.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie