The post type is: page

REGULAMINY SERWISÓW INTERNETOWYCH I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin

  Opracujemy indywidualny e-regulamin, dostosowany do funkcjonalności i rozwiązań Państwa serwisu internetowego, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny serwisu internetowego pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych, w tym ustawy o prawach konsumenta. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa serwis internetowy otrzyma wyróżniający na rynku Atest Konsumenta.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego, zapewniającą poszanowanie prywatności jego użytkowników.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: dokumentację RODO i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji i realizacji prawa do odstąpienia od umów zawartych na odległość. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. użytkowników Państwa serwisu internetowego.

"Regulaminy serwisów internetowych"

e-Regulamin Serwisu Internetowego

1

e-Regulamin Serwisu Internetowego

Tworzony na podstawie analizy usług świadczonych w serwisie internetowym. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy, które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne.

Dzięki technologii lokowania przez kod HTML, opublikujesz regulamin serwisu internetowego w 2 minuty – w atrakcyjnym layoucie i z oznakowaniem Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu. Zapomnij o żmudnym formatowaniu treści.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin serwisu internetowego!

Indywidualny e-Regulamin sporządzamy w oparciu o analizę funkcjonalności Twojego serwisu internetowego. Skonsultujemy się z Tobą w celu omówienia optymalnych rozwiązań prawnych. Regulamin będzie zawierał precyzyjny opis warunków świadczonych usług. Zostanie sporządzony ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania zamówień i obsługi zakupowej. Zamieścimy w nim także wszystkie postanowienia wymagane prawem. Darmowy roczny Monitoring prawny zagwarantuje funkcję ochronną regulaminu.

Audyt Serwisu Internetowego

2

Audyt Serwisu Internetowego

Badanie 79 kryteriów zgodności z ponad 14 aktami prawnymi, pozwalające poznać kondycję prawną Twojego serwisu internetowego.

Otrzymasz 40 stron raportu, zawierającego konkretne zalecenia ze zrzutami ekranu. Dzięki temu wdrożysz je szybko i sprawnie w swoim serwisie internetowym.

Większość obowiązków prawnych wymaga uwzględnienia poza regulaminem serwisu internetowego. M. in. prawo odstąpienia od umowy, reklamacje, płatności i dostawy. Wdrażając zalecenia z audytu, zyskasz bezpieczeństwo procesów sprzedażowych.
 • Wypełniacz

  AUDYT PRAWNY
  SERWISU INTERNETOWEGO

  ✓ 79 kryteriów i 14 aktów✓ Szczegółowa weryfikacja

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Treści do zakładek strony

  ✓ Klauzule danych osobowych

  ✓ Informacje konsumenckie

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

  ✓ Atest Konsumenta

Audyt zgodności serwisu internetowego z przepisami prawa, w tym dotyczącymi danych osobowych. Podsumowany raportem zawierającym czytelne zalecenia w zakresie doprowadzenia serwisu do stanu zgodności z prawem. Z raportem sporządzamy treści informacyjne, konieczne do zamieszczenia na stronie. Dotyczą m. in. prawa odstąpienia od umowy, reklamacji, płatności i dostawy. Wdrożenie zaleceń poświadczamy Atestem Konsumenta.

Regulamin serwisu internetowego

Polityka Prywatności i Cookies Serwisu Internetowego

3

Polityka Prywatności i Cookies Serwisu Internetowego

Za pośrednictwem serwisu internetowego zbierasz dane osobowe użytkowników swojej witryny. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności i plików cookies serwisu internetowego, która właściwie wypełni swoją funkcję.

Twoi klienci z pewnością docenią jej pewność i transparentność. Transparentność, do której jesteś zobowiązany przepisami prawa.

Dane Osobowe w Serwisie Internetowym

4

Dane Osobowe w Serwisie Internetowym

Prowadzenie serwisu internetowego nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Obowiązujące przepisy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia tych danych i stworzenia w tym celu właściwej dokumentacji.

Dokumentacja RODO jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych klientów serwisu internetowego.

 • Wypełniacz

  ✪ WZÓR ✪

  Dokumentacji RODO
  serwisu internetowego

  ✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

  ✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

  ✓13 podstawowych dokumentów RODO

  ✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

  ✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

  ✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

  ✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

  ✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

  ✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

  ✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego

  ✓ Dołączona instrukcja ułatwi uzupełnienie wzoru.

✪ INDYWIDUALNA ✪

Dokumentacja RODO
serwisu internetowego

✓ Indywidualna dokumentacja RODO

✓ Oparta na informacjach o konkretnym systemie przetwarzania danych osobowych,

✓ Kompleksowa i zawierająca wymagane przepisami prawa załączniki.

Outsourcing
funkcji
Inspektora
Ochrony Danych

✓ Przejęcie funkcji IOD

✓ Dokumentacja RODO w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

✓ Załączniki wymagane obowiązującym prawem

✓ Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Prowadzenie serwisu internetowego wymaga przestrzegania prawa handlu elektronicznego oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Sposoby rozpatrywania reklamacji, postępowanie z odstąpieniami od umów, działania marketingowe i przetwarzanie danych osobowych - powinieneś mieć pewność ich praktycznego zastosowania.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.


SZKOLENIE RODO

✓ Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów

✓ Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

SZKOLENIE RODO
I PRAWO
E-COMMERCE

✓ Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Od 1500,-

Zapytaj o ofertę

Przy zamówieniu dowolnej usługi w naszym serwisie

Sprawdź terminy
e-Regulamin Konkursu

e-Regulamin Konkursu

Wzór albo tworzony na podstawie analizy ścieżki uczestnictwa w konkursie. Regulamin konkursu jest dokumentem, który określa jego warunki i zasady. Jasno i klarownie, bez pola do interpretacji. 

Regulamin konkursu musi zachować zgodność z zasadami obowiązującymi w kanałach jego dystrybucji. Np. ze specyficznymi regulacjami Facebooka. Nie może stanowić loterii promocyjnej, pod rygorem sankcji prawnokarnych. 

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

 • Wypełniacz

  WZÓR E-REGULAMINU
  KONKURSU

  ✓ Szablon zawierający postanowienia niezbędne do realizacji konkursu,

  ✓ Bezproblemowa edycja i przystępne wdrożenie,

  ✓ Pełna instrukcja zindywidualizowania szablonu w oparciu o założenia konkursu.

e-Regulamin Programu Partnerskiego lub Lojalnościowego

e-Regulamin Programu
Partnerskiego lub
Lojalnościowego

Stworzony dla konkretnego programu lojalnościowego lub partnerskiego. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy, które codziennie zawierasz z klientami są kompletne i bezpieczne. 

Skoncentruj się na stworzeniu atrakcyjnej oferty, bez obaw o prawne aspekty programu – my zrobimy za Ciebie resztę. Skonsultujemy z Tobą sposób prowadzenia programu i doradzimy w kwestii wyboru rozwiązań prawnych. 

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin!

e-Regulamin Promocji lub Gwarancji

e-Regulamin Promocji lub
Gwarancji

Dopasowany do indywidualnych zasad prowadzonej akcji promocyjnej lub do indywidualnych celów i zagrożeń gwarancji,

Promocja czy ustanowienie gwarancji – to częste środki zwiększania wolumenu sprzedaży produktów. Przy ich wdrażaniu należy pamiętać o precyzyjnym wyznaczeniu zobowiązań i uprawnień stron umowy. Wyłącznie tak sporządzona dokumentacja zabezpieczy przed pominięciem istotnych praw kontrahentów, jak również zwykłym niezrozumieniem.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

 • Wypełniacz

  INDYWIDUALNY
  E-REGULAMIN PROMOCJI

  ✓ Indywidualne postanowienia, dostosowane do Twojej akcji promocyjnej,

  ✓ Poświadczenie bezpieczeństwa Certyfikatem Bezpieczny Regulamin,

  ✓ Pełnia zgodności z prawem, dzięki rocznemu, darmowemu Monitoringowi regulaminu.

e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura.

Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii.

E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

 

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Postępowania przed SOKiK

Reprezentacja Radcy Prawnego

Polityka Bezpieczeństwa


W zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, współpracujemy z renomowaną Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Libertowskiego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub z udziałem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oferujemy dodatkową możliwość podjęcia reprezentacji przez fachowego pełnomocnika.

Bezpieczeństwo działalności

Specjalizujemy się w e-Regulaminach

Od lat specjalizujemy się w ochronie przedsiębiorców - na gruncie prawa e-commerce, czy zasad ochrony danych osobowych. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności w biznesie. Odpowiedzialności, przed którą kroczy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo prawne, w którym się specjalizujemy. Dlatego jesteśmy! Już dziś zachęcam do skontaktowania się z zespołem naszych prawników - dołącz do grona setek zadowolonych Klientów.

Anna Mrozowska

Anna Mrozowska - CEO e-Regulaminy.pl

Prawnik i praktyk. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek Zarządu True Law Solutions sp. z o.o. Prezes Zarządu Fundacji „Poznańska Przystań Prawna”. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, historii oraz podyplomowych studiów „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na WSB w Poznaniu. Doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Właścicielka marki e-Regulaminy.pl oraz SzkolenieRODO.pl Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

e-Regulaminy serwisów– stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i ochrony danych:

Regulaminy serwisów

Specjalizujemy się w sporządzaniu e-Regulaminów serwisów internetowych oraz innych usługach prawnych w przedmiocie ich działalności.

Regulaminy dla serwisu internetowych

Realizujemy przyjazne wdrożenia opracowanych e-Regulaminów serwisów internetowych: przy użyciu kodu html albo tradycyjnie.

Regulamin dla serwisu internetowego

Możemy aktualizować e-Regulamin serwisu i inną dokumentację – to my monitorujemy zmiany w prawie i nowe klauzule niedozwolone.

Regulaminy serwisów www

Nasi eksperci to wyłącznie prawnicy, specjalizujący się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych w sklepach internetowych.

Ochrona danych osobowych w serwisie internetowym

Przygotowane przez nas e-Regulaminy serwisów internetowych są w 100% wolne od niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru UOKiK.

Sklep regulamin

Zamawiając indywidualny e-Regulamin serwisu internetowego otrzymasz wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Regulaminy serwisów internetowych

Stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu swojej działalności, bez zamartwiania się o treść dokumentacji prawnej Twojego serwisu internetowego. W ramach Monitoringu, co najmniej raz w miesiącu zweryfikujemy treść kilkudziesięciu aktów prawnych, sprawdzając czy nie nastąpiły w nich zmiany, istotne z punktu widzenia Twojej dokumentacji. Gdy stwierdzimy, że aktualizacja jest konieczna, otrzymasz od nas właściwą informację, a Twój e-Regulamin, zaktualizowany przez nas, wyświetli się na stronie Twojego serwisu. Nie ryzykuj pominięciem ważnych zmian w prawie, obejmij Indywidualny e-Regulamin Monitoringiem, a my zajmiemy się resztą.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Ochrona danych osobowych w serwisie internetowym

Posiadając w pełni profesjonalną dokumentację serwisu internetowego, warto zadbać, aby zawsze była aktualna i spełniała swoją rolę. Cieszymy się, że możemy objąć Twój Indywidualny e-Regulamin usługą Monitoringu, zupełnie za darmo, przez 12 miesięcy. Dzięki temu ominie Cię konieczność skrupulatnej weryfikacji zmian w prawie i aktualizacji e-Regulaminu. W roku 2015, w życie weszło 30 000 stron nowych aktów prawnych. Wyobraź sobie ilość czasu, potrzebną na ich chociażby pobieżne prześledzenie. Każdy Indywidualny e-Regulamin zostaje objęty Monitoringiem na 1 rok, bez dodatkowych opłat i bez zobowiązania do subskrypcji usługi na kolejne lata.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Regulamin serwisu internetowego

Z badań wynika, że aż 56% osób zainteresowanych Twoimi usługami, odwiedza podstronę zawierającą regulamin. To bardzo dużo! Wykorzystaj ten fakt do ostatecznego przekonania potencjalnych klientów, że jesteś profesjonalistą, któremu warto zaufać. W tym zadaniu pomoże Ci Certyfikat Bezpieczny Regulamin. Jest to certyfikat z atrakcyjnym logotypem, który poświadcza wdrożenie zgodnego z prawem e-Regulaminu. Obowiązuje on w czasie opieki prawnej w ramach Monitoringu, zapewniając o aktualności dokumentacji. Certyfikat Bezpieczny Regulamin to świetne narzędzie, aby budować konwersję i zdobyć zaufanie potencjalnych klientów.

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego audytu Twojego regulaminu, który stosujesz w swoim serwisie internetowym. Przeprowadzimy szczegółowe badanie dokumentu pod kątem zgodności z prawem umieszczonych w nim klauzul. Rezultat audytu regulaminu przedstawimy Ci w formie raportu pokontrolnego, wskazując w nim do trzech klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, które ewentualnie odnajdziemy w sprawdzonym regulaminie serwisu, wraz z wyjaśnieniem na czym wykryte niezgodności polegają.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie