Cena

Ceny usług są zamieszczone na stronie internetowej serwisu e-Regulaminy.pl w obszarze jego oferty reklamowej, w szczególności w obszarze kart usług.
Ceny zamieszczone na stronie internetowej serwisu e-Regulaminy.pl są wyrażone w wartości netto, podanej w walucie polskich złotych. Do wartości netto cen zamieszczonych na stronie internetowej serwisu doliczana jest wartość podatku VAT w wysokości 23%.

Sposoby płatności

Serwis e-Regulaminy.pl udostępnia następujące formy płatności z tytułu świadczonych usług:

  • Przelew na rachunek bankowy Bank Pekao SA o numerze 16 1240 1747 1111 0010 6026 5606
  • Zewnętrzny system płatności tpay.com

Zewnętrzny system płatności obsługuje Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

Terminy płatności

Termin płatności z tytułu zamówionych usług wynosi 7 dni od daty wprowadzenia przez Usługodawcę faktury VAT do systemu teleinformatycznego.
Serwis e-Regulaminy.pl umożliwia uiszczenie należności z tytułu zamówionych usług w chwili złożenia zamówienia.

Faktura VAT

Akceptując regulamin serwisu e-Regulaminy.pl, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, pod adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
Faktura VAT zostaje wprowadzona do systemu teleinformatycznego równocześnie z wykonaniem zamówienia.

Indywidualne warunki płatności

Warunki płatności za usługi wymagające sporządzenia przez serwis e-Regulaminy.pl indywidualnej wyceny, są ustalane indywidualnie, w drodze odrębnej umowy.