The post type is: page

E-REGULAMINY PROMOCJI I INNE USŁUGI

e-Regulaminy Promocji

e-Regulaminy Promocji
 • 1

  Regulamin

  Opracujemy dostosowany do zasad i rozwiązań organizowanej przez Państwa promocji e-regulamin, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny promocji pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa promocja otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznej Promocji.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności promocji, zapewniającą poszanowanie prywatności jej uczestników i Państwa partnerów biznesowych.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: dokumentację RODO i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. uczestników organizowanej przez Państwa promocji.

e-Regulaminy Promocji

1

e-Regulaminy Promocji

Organizacja promocji wymaga opracowania i utrwalenia jej zasad w formie regulaminu. To jego postanowienia kreują zobowiązania – zarówno uczestników promocji, jak i jej organizatora.

Regulamin konkursu musi zachować zgodność z zasadami obowiązującymi w kanałach jego dystrybucji. Np. polityką i regulaminem Facebooka. Nie może stanowić loterii promocyjnej, pod rygorem sankcji prawnokarnych.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

Indywidualny e-Regulamin promocji zawiera wszystkie postanowienia, które są niezbędne aby unormować zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez firmę promocji. Jest sporządzany w oparciu o analizę ścieżki uczestnika i wdrożonych rozwiązań. Zostaje objęty rocznym bezpłatnym Monitoringiem prawnym, gwarantującym jego aktualność i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo regulaminu, poświadczone wyróżniającym na rynku Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Z indywidualnym
e-Regulaminem sklepu otrzymasz

Certyfikat Bezpieczny Regulamin

Audyt Promocji

2

Audyt Promocji

Weryfikacja spełnienia nawet kilkudziesięciu obowiązków, ciążących na organizatorze promocji.

Wykonamy dla Ciebie profesjonalne badanie akcji promocyjnej, wraz ze wskazaniem wykrytych uchybień w przygotowanym obszernym raporcie. Doradzimy także jakie kroki należy podjąć, aby organizowana promocja była prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

Oferując klientom nabycie towarów lub usług na promocyjnych warunkach, powinieneś zadbać o bezpieczeństwo. Zarówno uczestników promocji, jak i siebie jako jej organizatora. Skoncentruj się na opracowaniu atrakcyjnej oferty, a my zapewnimy jej zgodność z przepisami.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY
  AUDYT PROMOCJI

  ✓ Weryfikacja organizowanej promocji pod kątem zgodności z prawem,

  ✓ Profesjonalny raport audytora, zawierający przystępnie wyrażone zalecenia,

  ✓ Certyfikat Bezpieczna Promocja, przyznawany po wdrożeniu zaleceń.

Raport pokontrolny zawiera precyzyjnie wyrażone podsumowanie wszelkich informacji i wniosków, które zostają skompletowane przez prawnika przeprowadzającego audyt. W ramach badania weryfikujemy spełnienie nawet kilkudziesięciu obowiązków, ciążących na organizatorze promocji. Wszystkie obszary promocji, które wymagają dopracowania, zostaną oznaczone, a audytor stworzy czytelną listę zaleceń wobec nich. Wdrożenie zaleceń zostaje nagrodzone Certyfikatem Bezpieczna Promocja, który poświadcza zgodność akcji promocyjnej z przepisami prawa.

Certyfikat Bezpieczna promocja

Polityka Prywatności Promocji

3

Polityka Prywatności Promocji

Charakter większości akcji promocyjnych sprawia, że ich uczestnicy podają swoje dane osobowe organizatorowi. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności promocji, która właściwie wypełni swoją funkcję.

Zabezpiecz proces przetwarzania danych osobowych uczestników promocji za pomocą profesjonalnie sporządzonej polityki prywatności promocji.

Dane Osobowe

4

Dane Osobowe

Poprzez organizację promocji, obok odpowiedzialności za dane osobowe swoich kontrahentów, bierzesz na siebie także odpowiedzialność za dane osób, biorących udział w promocji.

Organizator promocji jest zobowiązany do ustanowienia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania jej zasad.

Dokumentacja RODO jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych osób, biorących udział w promocji.

 • Wypełniacz

  ✪ WZÓR ✪

  Dokumentacji RODO
  promocji

  ✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

  ✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

  ✓13 podstawowych dokumentów RODO

  ✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

  ✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

  ✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

  ✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

  ✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

  ✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

  ✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego

✪ INDYWIDUALNA ✪

Dokumentacja RODO
promocji

✓ Indywidualnie dopasowana do stosowanego systemu ochrony danych osobowych,

✓ Kompletna i gotowa do natychmiastowego zastosowania,

✓ Załączniki ułatwiające pracę z danymi osobowymi.

Outsourcing
funkcji
Inspektora
Ochrony Danych

✓ Przejęcie funkcji IOD

✓ Dokumentacja RODO w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

✓ Załączniki wymagane obowiązującym prawem

✓ Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Oferta szkoleń dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz osobom związanym z działalnością podmiotów e-commerce.

Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.


SZKOLENIE RODO

✓ Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów

✓ Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

SZKOLENIE RODO
I PRAWO
E-COMMERCE

✓ Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Od 1500,-

Zapytaj o ofertę

Przy zamówieniu dowolnej usługi w naszym serwisie

Sprawdź terminy
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura.

Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii.

E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

 

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dla-sklepow-1

Oferujemy sporządzenie e-Regulaminu promocji i całościowe rozwiązania prawne przy ich realizacji.

dla-sklepow-2

Zapewniamy możliwość przystępnego wdrożenia sporządzonych e-Regulaminów promocji: poprzez kod html oraz tradycyjnie.

dla-sklepow-3

Możemy monitorować sporządzony e-Regulamin promocji pod kątem zmian w prawie i nowych klauzul niedozwolonych, wpisanych do rejestru UOKiK.

dla-sklepow-4

Zamawiając nasze usługi, płatność regulujesz po ich finalizacji.

dla-sklepow-5

Za opracowywanie dokumentacji odpowiadają prawnicy, będący ekspertami w zakresie prawa e-commerce i zasad przetwarzania danych osobowych.

dla-sklepow-6

Gwarantujemy brak klauzul abuzywnych w sporządzonych e-Regulaminach promocji.

dla-sklepow-7

Każdy e-Regulamin promocji otrzymuje prestiżowy i indywidualny Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

dla-sklepow-8

W ofercie posiadamy usługi z zakresu opracowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, również na potrzeby promocji.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Opracowaliśmy rozwiązanie, które jest receptą na częste zmiany w prawie. Na bieżąco weryfikujemy nowe klauzule umowne uznane za niedozwolone oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Gdy będzie to niezbędne, aktualizujemy Twoją dokumentację, tworząc jej nową wersję. Kod html pozwoli na automatyczną aktualizację podstrony z Indywidualnym e-Regulaminem, a dodatkowo, zaktualizowany plik prześlemy Ci pocztą e-mail. Monitoring zapewnia aktualność dokumentacji i nie wymaga przy tym prawie żadnego zaangażowania z Twojej strony, oszczędzając Twój czas.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Uważamy, że posiadanie aktualnej dokumentacji jest niezwykle ważne i stanowi podstawę rozsądnego prowadzenia e-biznesu. Przepisy z zakresu prawa e-commerce są w Polsce wdrażane w niezwykle szybkim tempie, a wiele postanowień umownych zostaje uznanych za niedozwolone. Ilość nowych aktów prawnych ogółem, w 2015 roku wyniosła około 30 000 stron! Z tego powodu, Twój Indywidualny e-Regulamin zostanie objęty niezbędnym Monitoringiem całkowicie za darmo na okres 12 miesięcy. Następnie sam zdecydujesz czy chcesz dalej korzystać z usługi.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

C ertyfikat Bezpieczny Regulamin sprawi, że Twoja strona internetowa wyróżni się wśród innych! Oprócz budowania zaufania w oczach potencjalnych klientów, jest to doskonały sposób na zwiększenie konwersji. Twój e-Regulamin zostanie przejrzany przez 56% użytkowników! To doskonałe miejsce, aby zwrócić ich uwagę na fakt posiadania rzetelnej dokumentacji i budować pozytywny wizerunek firmy. Strona internetowa zawierająca Indywidualny e-Regulamin zostanie oznaczona Certyfikatem, poświadczającym aktualność dokumentu, na skutek objęcia go Monitoringiem.

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Dla osób już prowadzących akcję promocyjną, przygotowaliśmy usługę bezpłatnego audytu regulaminu promocji. Prześlij nam treść stosowanego przez Ciebie regulaminu, a w ciągu 3 dni zweryfikujemy dla Ciebie jego zgodność z prawem. Wnioski z przeprowadzonego badania przedstawimy Ci w formie raportu pokontrolnego w którym wskażemy do 3 klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, jeżeli wykryjemy takowe w przesłanym przez Ciebie regulaminie promocji.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie