The post type is: page

E-REGULAMINY PROMOCJI I INNE USŁUGI

e-Regulaminy Promocji

e-Regulaminy Promocji
 • 1

  Regulamin

  Opracujemy dostosowany do zasad i rozwiązań organizowanej przez Państwa promocji e-regulamin, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny promocji pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa promocja otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznej Promocji.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności promocji, zapewniającą poszanowanie prywatności jej uczestników i Państwa partnerów biznesowych.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Zgromadzone zbiory danych zgłosimy do rejestru GIODO.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. uczestników organizowanej przez Państwa promocji.

e-Regulaminy Promocji

1

e-Regulaminy Promocji

Organizacja promocji wymaga opracowania i utrwalenia jej zasad w formie regulaminu. To jego postanowienia kreują zobowiązania – zarówno uczestników promocji, jak i jej organizatora. Realizowana promocja powinna zachować zgodność nie tylko z obowiązującym prawem, ale też zastosowanymi kanałami dystrybucji. Np. polityką i regulaminem Facebooka. Ważne, aby promocja nie została uznana za loterię promocyjną. Za jej organizację bez stosownego zezwolenia grożą sankcje prawnokarne.

Indywidualny e-Regulamin promocji zawiera wszystkie postanowienia, które są niezbędne aby unormować zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez firmę promocji. Jest sporządzany w oparciu o analizę ścieżki uczestnika i wdrożonych rozwiązań. Zostaje objęty rocznym bezpłatnym Monitoringiem prawnym, gwarantującym jego aktualność i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo regulaminu, poświadczone wyróżniającym na rynku Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Z indywidualnym
e-Regulaminem sklepu otrzymasz

Certyfikat Bezpieczny Regulamin

Audyt Promocji

2

Audyt Promocji

Organizacja promocji nie ogranicza się do opracowania narzędzi marketingowych i jej dystrybucji. Oferując klientom nabycie towarów lub usług na promocyjnych warunkach, powinieneś zadbać o bezpieczeństwo. Zarówno uczestników promocji, jak i siebie jako jej organizatora. Skoncentruj się na opracowaniu atrakcyjnej oferty, a my zapewnimy jej zgodność z przepisami. Wykonamy dla Ciebie profesjonalne badanie akcji promocyjnej, wraz ze wskazaniem wykrytych uchybień w przygotowanym obszernym raporcie. Doradzimy także jakie kroki należy podjąć, aby organizowana promocja była prowadzona zgodnie z przepisami prawa.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY
  AUDYT PROMOCJI

  • Weryfikacja organizowanej promocji pod kątem zgodności z prawem,
  • Profesjonalny raport audytora, zawierający przystępnie wyrażone zalecenia,
  • Certyfikat Bezpieczna Promocja, przyznawany po wdrożeniu zaleceń.

Raport pokontrolny zawiera precyzyjnie wyrażone podsumowanie wszelkich informacji i wniosków, które zostają skompletowane przez prawnika przeprowadzającego audyt. W ramach badania weryfikujemy spełnienie nawet kilkudziesięciu obowiązków, ciążących na organizatorze promocji. Wszystkie obszary promocji, które wymagają dopracowania, zostaną oznaczone, a audytor stworzy czytelną listę zaleceń wobec nich. Wdrożenie zaleceń zostaje nagrodzone Certyfikatem Bezpieczna Promocja, który poświadcza zgodność akcji promocyjnej z przepisami prawa.

Certyfikat Bezpieczna promocja

Polityka Prywatności Promocji

3

Polityka Prywatności Promocji

Organizacja promocji pociąga za sobą także prawne obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych. Charakter większości akcji promocyjnych sprawia, że ich uczestnicy podają swoje dane osobowe organizatorowi, który staje się ich administratorem. To z kolei powoduje konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Zabezpiecz proces przetwarzania danych osobowych uczestników promocji za pomocą profesjonalnie sporządzonej polityki prywatności.

Dane Osobowe

4

Dane Osobowe

Poprzez organizację promocji, obok odpowiedzialności za dane osobowe swoich kontrahentów, bierzesz na siebie także odpowiedzialność za dane osób, biorących udział w promocji. Taki stan rzeczy sprawia, że powinieneś zadbać o bezpieczeństwo tych danych. Przepisy prawa wymagają, abyś posiadał odpowiednią politykę bezpieczeństwa, opisującą system ochrony danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie. Nie pozwól, aby zaniedbanie w tym zakresie spowodowało nałożenie kary finansowej na Twoją firmę. Oferujemy przygotowanie kompleksowej dokumentacji: polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz niezbędnych załączników.

Indywidualna polityka bezpieczeństwa organizatora promocji z audytem

 • Oparta o audyt systemu ochrony danych osobowych w Państwa firmie,
 • Pełna, opisująca szczegółowo niezbędne elementy,
 • Załączniki, których posiadanie ułatwi sprawowanie roli ADO i ABI.
Dane osobowe

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, którzy prowadzą swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz pozostałym osobom, związanym z działalnością podmiotów e-commerce. Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
W PRAKTYCE

 • Wiedza na temat prawnych aspektów działalności w Internecie,
 • Rozpatrywanie reklamacji i odstąpień,
 • Prowadzone przez prawników doświadczonych w branży e-commerce.

SZKOLENIE
DANE OSOBOWE W
E-COMMERCE

 • Zasady przetwarzania danych osobowych m. in. w ramach akcji promocyjnej,
 • Przesyłanie ofert handlowych a prawo ochrony danych osobowych,
 • Przydatne materiały szkoleniowe.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
I DANE OSOBOWE

 • Szeroki zakres wiedzy, niezbędnej do świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Dwa obszary wiedzy pozwalają na lepsze zrozumienie całości tematyki,
 • Prowadzone przez doświadczonych prawników, uzupełnione o przydatne materiały szkoleniowe.
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu pozwolą Ci na zdobycie wartościowej wiedzy, nie wychodząc przy tym z domu lub biura. Opracowując szkolenia, za najważniejszy czynnik przyjmowaliśmy ich praktyczną przydatność. Wszystko po to, aby umożliwiały poznanie dość zawiłej tematyki w maksymalnie przystępny sposób. E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie wiedzy koniecznej w e-biznesie.

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dla-sklepow-1

Oferujemy sporządzenie e-Regulaminu promocji i całościowe rozwiązania prawne przy ich realizacji.

dla-sklepow-2

Zapewniamy możliwość przystępnego wdrożenia sporządzonych e-Regulaminów promocji: poprzez kod html oraz tradycyjnie.

dla-sklepow-3

Możemy monitorować sporządzony e-Regulamin promocji pod kątem zmian w prawie i nowych klauzul niedozwolonych, wpisanych do rejestru UOKiK.

dla-sklepow-4

Zamawiając nasze usługi, płatność regulujesz po ich finalizacji. Umożliwiamy płatności ratalne.

dla-sklepow-5

Za opracowywanie dokumentacji odpowiadają prawnicy, będący ekspertami w zakresie prawa e-commerce i zasad przetwarzania danych osobowych.

dla-sklepow-6

Gwarantujemy brak klauzul abuzywnych w sporządzonych e-Regulaminach promocji.

dla-sklepow-7

Każdy e-Regulamin promocji otrzymuje prestiżowy i indywidualny Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

dla-sklepow-8

W ofercie posiadamy usługi z zakresu opracowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, również na potrzeby promocji.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Opracowaliśmy rozwiązanie, które jest receptą na częste zmiany w prawie. Na bieżąco weryfikujemy nowe klauzule umowne uznane za niedozwolone oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Gdy będzie to niezbędne, aktualizujemy Twoją dokumentację, tworząc jej nową wersję. Kod html pozwoli na automatyczną aktualizację podstrony z Indywidualnym e-Regulaminem, a dodatkowo, zaktualizowany plik prześlemy Ci pocztą e-mail. Monitoring zapewnia aktualność dokumentacji i nie wymaga przy tym prawie żadnego zaangażowania z Twojej strony, oszczędzając Twój czas.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Uważamy, że posiadanie aktualnej dokumentacji jest niezwykle ważne i stanowi podstawę rozsądnego prowadzenia e-biznesu. Przepisy z zakresu prawa e-commerce są w Polsce wdrażane w niezwykle szybkim tempie, a wiele postanowień umownych zostaje uznanych za niedozwolone. Ilość nowych aktów prawnych ogółem, w 2015 roku wyniosła około 30 000 stron! Z tego powodu, Twój Indywidualny e-Regulamin zostanie objęty niezbędnym Monitoringiem całkowicie za darmo na okres 12 miesięcy. Następnie sam zdecydujesz czy chcesz dalej korzystać z usługi.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

C ertyfikat Bezpieczny Regulamin sprawi, że Twoja strona internetowa wyróżni się wśród innych! Oprócz budowania zaufania w oczach potencjalnych klientów, jest to doskonały sposób na zwiększenie konwersji. Twój e-Regulamin zostanie przejrzany przez 56% użytkowników! To doskonałe miejsce, aby zwrócić ich uwagę na fakt posiadania rzetelnej dokumentacji i budować pozytywny wizerunek firmy. Strona internetowa zawierająca Indywidualny e-Regulamin zostanie oznaczona Certyfikatem, poświadczającym aktualność dokumentu, na skutek objęcia go Monitoringiem.

Poznaj jakość e-Regulaminów

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Dla osób już prowadzących akcję promocyjną, przygotowaliśmy usługę bezpłatnego audytu regulaminu promocji. Prześlij nam treść stosowanego przez Ciebie regulaminu, a w ciągu 3 dni zweryfikujemy dla Ciebie jego zgodność z prawem. Wnioski z przeprowadzonego badania przedstawimy Ci w formie raportu pokontrolnego w którym wskażemy do 3 klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, jeżeli wykryjemy takowe w przesłanym przez Ciebie regulaminie promocji.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie