The post type is: page

REGULAMINY KONKURSÓW INTERNETOWYCH I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin

  Opracujemy dostosowany do zasad i rozwiązań organizowanego przez Państwa konkursu e-regulamin, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny konkursu pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa konkurs otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Konkursu.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności konkursu, zapewniającą poszanowanie prywatności jego uczestników.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: dokumentację RODO i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. uczestników organizowanego przez Państwa konkursu.

Regulaminy Konkursów

e-Regulamin Konkursu

1

e-Regulamin Konkursu

Wzór albo tworzony na podstawie analizy ścieżki uczestnictwa w konkursie. Regulamin konkursu jest dokumentem, który określa jego warunki i zasady. Jasno i klarownie, bez pola do interpretacji.

Regulamin konkursu musi zachować zgodność z zasadami obowiązującymi w kanałach jego dystrybucji. Np. ze specyficznymi regulacjami Facebooka. Nie może stanowić loterii promocyjnej, pod rygorem sankcji prawnokarnych.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin konkursu!

Audyt Konkursu

2

Audyt Konkursu

Weryfikacja procesu uczestnictwa w konkursie w aspekcie procedur, dokumentacji oraz przetwarzania danych osobowych.

Otrzymasz przystępnie wyrażone zalecenia doprowadzenia konkursu do pełnej zgodności z prawem, wraz z instrukcją ich wdrożenia.

Organizacja konkursu wiąże się z licznymi obowiązkami. Spełnienie części z nich może nastąpić tylko w ramach systemu uczestnictwa w konkursie, w treściach wiadomości, czy w obszarze internetowych stron informacyjnych. Wdrażając zalecenia z audytu, zyskasz pewność zgodności konkursu z prawem.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY AUDYT
  KONKURSU

  ✓ Weryfikacja zgodności konkursu z prawem,

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

  ✓  Certyfikat „Bezpieczny Konkurs”.

Szczegółowy audyt Twojego konkursu, przeprowadzany przez naszych prawników. Dokonujemy weryfikacji procesu uczestnictwa w konkursie – w aspekcie procedur, dokumentacji oraz przetwarzania danych osobowych. Raport pokontrolny zawiera przystępnie wyrażone zalecenia doprowadzenia konkursu do pełnej zgodności z prawem, wraz z instrukcją ich wdrożenia. Zastosowanie zaleceń pokontrolnych poświadczamy Certyfikatem Bezpieczny Konkurs.

Certyfikat Bezpieczny Konkurs

Polityka prywatności konkursu

3

Polityka prywatności konkursu

Organizacja konkursu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych jego uczestników. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności konkursu, która właściwie wypełni swoją funkcję.

W dobie powszechnego spamu i handlu danymi, warto zaprezentować uczestnikom konkursu odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa ich danych. Zwłaszcza w publicznie udostępnianych dokumentach.

Dane Osobowe Przetwarzane w Ramach Konkursu

4

Dane Osobowe Przetwarzane w Ramach Konkursu

Prowadzenie konkursu nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Organizator konkursu jest zobowiązany do ustanowienia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania jej zasad.

Dokumentacja RODO jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych uczestników konkursu.

 • Wypełniacz

  ✪ WZÓR ✪

  DOKUMENTACJI RODO
  KONKURSU

  ✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

  ✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

  ✓13 podstawowych dokumentów RODO

  ✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

  ✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

  ✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

  ✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

  ✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

  ✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

  ✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego

✪ INDYWIDUALNA ✪

Dokumentacja RODO
konkursu

✓ Dokumentacja RODO dedykowana konkretnemu konkursowi,

✓ Zawiera wymagane przepisami prawa załączniki,

✓ Z zamówieniem przygotowujemy instrukcję wdrożenia dokumentacji.

Outsourcing
funkcji
Inspektora
Ochrony Danych

✓ Przejęcie funkcji IOD

✓ Dokumentacja RODO w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

✓ Załączniki wymagane obowiązującym prawem

✓ Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Oferta szkoleń dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz osobom związanym z działalnością podmiotów e-commerce.

Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.


SZKOLENIE RODO

✓ Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów

✓ Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

SZKOLENIE RODO
I PRAWO
E-COMMERCE

✓ Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Od 1500,-

Zapytaj o ofertę

Przy zamówieniu dowolnej usługi w naszym serwisie

Sprawdź terminy
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura.

Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii.

E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

 

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dla-sklepow-1

Oferujemy opracowanie e-Regulaminów konkursów oraz rozwiązań prawnych dla ich organizatorów.

dla-sklepow-2

Zapewniamy łatwe opublikowanie opracowanych e-Regulaminów konkursów: przez kod html lub tradycyjnie.

dla-sklepow-3

Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie i rejestr klauzul niedozwolonych. Udostępniamy opcję monitoringu e-Regulaminu konkursu.

dla-sklepow-4

Fakturę z tytułu świadczenia usług wystawiamy po ich finalizacji. Umożliwiamy płatności w formie ratalnej.

dla-sklepow-5

Zespół naszych ekspertów składa się wyłącznie ze specjalistów prawa e-commerce i zasad ochrony danych osobowych.

dla-sklepow-6

e-Regulaminy konkursów które przygotowujemy są całkowicie wolne od tzw. klauzul abuzywnych, wpisanych do rejestru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

dla-sklepow-7

Każdy indywidualny e-Regulamin konkursu otrzymuje poświadczający jego zgodność z prawem Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

dla-sklepow-8

Wykonujemy kompleksowe usługi w obszarze ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursów.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

W czasie trwania Monitoringu, otrzymasz zaktualizowany e-Regulamin konkursu, zupełnie bezpłatnie. Aktualizacja ta następuje w momencie, gdy prawnik, specjalizujący się w danym obszarze, wykryje zmianę treści przepisów dotyczących Twojej dokumentacji. Weryfikacja dokonywana jest co najmniej raz w miesiącu, w oparciu o rejestr klauzul niedozwolonych i obowiązujące przepisy prawa. Zaktualizowany e-Regulamin otrzymasz drogą mailową, a aktualizacja treści w ramce html nastąpi samoistnie.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Przepisy dotyczące organizacji konkursu znajdują się w wielu obszernych aktach prawnych. Chcemy zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo, nie tylko w czasie procesu tworzenia dokumentacji, ale również później, gdy korzystając z niej prowadzisz swój biznes. Monitoring jest konieczny, aby Twój e-Regulamin zawsze spełniał swoją funkcję ochronną. Decydując się na Indywidualny e-Regulamin, wraz z dokumentem, który jest w pełni kompletny i zgodny z prawem na dzień sporządzenia, otrzymasz pewność jego aktualności przez cały rok. Obejmiemy go Monitoringiem zupełnie za darmo na okres 12 miesięcy. Gdy po tym czasie stwierdzisz, że nie chcesz się martwić aktualizacją dokumentu w przyszłości, będziesz mógł zamówić usługę na kolejny okres.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

T wój regulamin stanowi świadectwo Twojego zaangażowania w kwestie związane z bezpieczeństwem prawnym prowadzonej działalności. Klienci wiedzą o tym doskonale i z chęcią sprawdzą czy warto Ci zaufać. 56% osób zainteresowanych Twoimi usługami, zapoznaje się z regulaminem przed zawarciem umowy. Zadbamy, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać ten fakt. Wraz z Indywidualnym e-Regulaminem objętym Monitoringiem, otrzymasz Certyfikat Bezpieczny Regulamin. Stanowi on poświadczenie stosowania indywidualnie sporządzonego, w pełni opisującego Twoją działalność regulaminu. Buduj swoją wiarygodność w obszarach, które są zauważalne przez klientów!

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Nie ryzykuj prowadzenia konkursu, którego regulamin jest nieprawidłowy. Chcąc dać Ci pewność, że stosowany regulamin spełnia właściwie swoją funkcję ochronną, wprowadziliśmy usługę bezpłatnego audytu regulaminu konkursu. Prześlij nam regulamin, a przeprowadzimy badanie mające na celu wskazanie i identyfikację klauzul niedozwolonych lub innych braków. Wynik audytu przedstawimy w postaci raportu, w którym przedłożymy do trzech nieprawidłowych postanowień, ewentualnie odnalezionych w sprawdzonym regulaminie konkursu.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie