The post type is: page

REGULAMINY KONKURSÓW INTERNETOWYCH I INNE USŁUGI

 • 1

  Regulamin

  Opracujemy dostosowany do zasad i rozwiązań organizowanego przez Państwa konkursu e-regulamin, odznaczony prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny konkursu pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń Państwa konkurs otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Konkursu.

 • 3

  Prywatność

  Stworzymy politykę prywatności konkursu, zapewniającą poszanowanie prywatności jego uczestników.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych: politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Zgromadzone zbiory danych zgłosimy do rejestru GIODO.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. uczestników organizowanego przez Państwa konkursu.

Regulaminy Konkursów

e-Regulamin Konkursu

1

e-Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu jest dokumentem, który określa jego warunki i zasady. Jasno i klarownie, bez pola do interpretacji. Musi zachować zgodność z zasadami obowiązującymi w kanałach jego dystrybucji. Np. ze specyficznymi regulacjami Facebooka. Nie może stanowić loterii promocyjnej, pod rygorem sankcji prawnokarnych. Indywidualny e-Regulamin zostaje sporządzony na podstawie analizy ścieżki uczestnictwa w konkursie. Dostępny wzór e-Regulaminu wymaga jego uzupełnienia we własnym zakresie.

Audyt Konkursu

2

Audyt Konkursu

Organizacja konkursu wiąże się z licznymi obowiązkami. Np. dotyczącymi przetwarzania danych osobowych jego uczestników, czy świadczenia usług na odległość. Spełnienie części z nich może nastąpić tylko w ramach systemu uczestnictwa w konkursie, w treściach wiadomości, czy w obszarze internetowych stron informacyjnych. W celu weryfikacji ich przestrzegania, konieczne jest przeprowadzenie audytu prawnego konkursu.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY AUDYT
  KONKURSU

  • Weryfikacja zgodności konkursu z prawem,
  • Raport pokontrolny sporządzany z audytu,
  • Raport pokontrolny wskazujący wykryte uchybienia wraz z zaleceniami,
  • Wdrożenie zaleceń poświadczamy Certyfikatem „Bezpieczny Konkurs”.

Szczegółowy audyt Twojego konkursu, przeprowadzany przez naszych prawników. Dokonujemy weryfikacji procesu uczestnictwa w konkursie – w aspekcie procedur, dokumentacji oraz przetwarzania danych osobowych. Raport pokontrolny zawiera przystępnie wyrażone zalecenia doprowadzenia konkursu do pełnej zgodności z prawem, wraz z instrukcją ich wdrożenia. Zastosowanie zaleceń pokontrolnych poświadczamy Certyfikatem Bezpieczny Konkurs.

Certyfikat Bezpieczny Konkurs

Polityka prywatności konkursu

3

Polityka prywatności konkursu

Organizacja konkursu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych jego uczestników. Prawnym obowiązkiem ich administratora jest udzielenie informacji o zbieraniu informacji osobowych, poprzez wskazanie m.in. ich zakresu i odbiorców. Tę ważną funkcję informacyjną realizuje właśnie polityka prywatności. W dobie powszechnego spamu i handlu danymi, warto zaprezentować uczestnikom konkursu odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa ich danych. Zwłaszcza w publicznie udostępnianych dokumentach.

Dane Osobowe Przetwarzane w Ramach Konkursu

4

Dane Osobowe Przetwarzane w Ramach Konkursu

Prowadzenie konkursu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Na przykład jego uczestników. Dlatego organizator konkursu jest zobowiązany do ustanowienia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania jej zasad. Dokument ten, wraz z załącznikami stanowi realizację obowiązku ustanowienia zabezpieczeń i środków techniczno – organizacyjnych służących przetwarzaniu danych osobowych. Obowiązku, wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych. Przetwarzane zbiory danych należy zgłosić do rejestru GIODO.

INDYWIDUALNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZATORA KONKURSU Z AUDYTEM

 • Audyt prawny systemu przetwarzania danych, realizowany podczas wizyty naszego prawnika,
 • Polityka bezpieczeństwa dostosowana do konkretnych potrzeb firmy,
 • Roczny monitoring prawny dokumentacji gratis.
Dane osobowe

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Oferta szkoleń dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz osobom związanym z działalnością podmiotów e-commerce. Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
W PRAKTYCE

 • Wiedza na temat prawnych aspektów działalności w Internecie,
 • Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień,
 • Szkolenia prowadzą prawnicy doświadczeni w prawie e-commerce,
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.

Szkolenie
dane osobowe
w e-commerce

 • Zasady przetwarzania danych osobowych m. in. w ramach konkursu,
 • Praktyczne aspekty prawne przesyłania korespondencji handlowej,
 • Przydatne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
I DANE OSOBOWE

 • Szeroki zakres wiedzy, niezbędnej do prowadzenia e-biznesu,
 • Omówienie obu obszarów jednocześnie daje lepszy pogląd na całość tematyki,
 • Prowadzone przez doświadczonych prawników, specjalizujących się w prawie e-commerce i przetwarzania danych.
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu pozwalają na zdobycie wartościowej wiedzy, bez wychodzenia z biura, czy domu. Są opracowane z zachowaniem zasady ich praktycznej przydatności. Zagadnienia zostały opracowane tak, aby ich zrozumienie nie stanowiło problemu. E-learning to najwygodniejszy i dostępny od ręki sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dla-sklepow-1

Oferujemy opracowanie e-Regulaminów konkursów oraz rozwiązań prawnych dla ich organizatorów.

dla-sklepow-2

Zapewniamy łatwe opublikowanie opracowanych e-Regulaminów konkursów: przez kod html lub tradycyjnie.

dla-sklepow-3

Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie i rejestr klauzul niedozwolonych. Udostępniamy opcję monitoringu e-Regulaminu konkursu.

dla-sklepow-4

Fakturę z tytułu świadczenia usług wystawiamy po ich finalizacji. Umożliwiamy płatności w formie ratalnej.

dla-sklepow-5

Zespół naszych ekspertów składa się wyłącznie ze specjalistów prawa e-commerce i zasad ochrony danych osobowych.

dla-sklepow-6

e-Regulaminy konkursów które przygotowujemy są całkowicie wolne od tzw. klauzul abuzywnych, wpisanych do rejestru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

dla-sklepow-7

Każdy indywidualny e-Regulamin konkursu otrzymuje poświadczający jego zgodność z prawem Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

dla-sklepow-8

Wykonujemy kompleksowe usługi w obszarze ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursów.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

W czasie trwania Monitoringu, otrzymasz zaktualizowany e-Regulamin konkursu, zupełnie bezpłatnie. Aktualizacja ta następuje w momencie, gdy prawnik, specjalizujący się w danym obszarze, wykryje zmianę treści przepisów dotyczących Twojej dokumentacji. Weryfikacja dokonywana jest co najmniej raz w miesiącu, w oparciu o rejestr klauzul niedozwolonych i obowiązujące przepisy prawa. Zaktualizowany e-Regulamin otrzymasz drogą mailową, a aktualizacja treści w ramce html nastąpi samoistnie.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Przepisy dotyczące organizacji konkursu znajdują się w wielu obszernych aktach prawnych. Chcemy zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo, nie tylko w czasie procesu tworzenia dokumentacji, ale również później, gdy korzystając z niej prowadzisz swój biznes. Monitoring jest konieczny, aby Twój e-Regulamin zawsze spełniał swoją funkcję ochronną. Decydując się na Indywidualny e-Regulamin, wraz z dokumentem, który jest w pełni kompletny i zgodny z prawem na dzień sporządzenia, otrzymasz pewność jego aktualności przez cały rok. Obejmiemy go Monitoringiem zupełnie za darmo na okres 12 miesięcy. Gdy po tym czasie stwierdzisz, że nie chcesz się martwić aktualizacją dokumentu w przyszłości, będziesz mógł zamówić usługę na kolejny okres.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

T wój regulamin stanowi świadectwo Twojego zaangażowania w kwestie związane z bezpieczeństwem prawnym prowadzonej działalności. Klienci wiedzą o tym doskonale i z chęcią sprawdzą czy warto Ci zaufać. 56% osób zainteresowanych Twoimi usługami, zapoznaje się z regulaminem przed zawarciem umowy. Zadbamy, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać ten fakt. Wraz z Indywidualnym e-Regulaminem objętym Monitoringiem, otrzymasz Certyfikat Bezpieczny Regulamin. Stanowi on poświadczenie stosowania indywidualnie sporządzonego, w pełni opisującego Twoją działalność regulaminu. Buduj swoją wiarygodność w obszarach, które są zauważalne przez klientów!

Poznaj jakość e-Regulaminów

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Nie ryzykuj prowadzenia konkursu, którego regulamin jest nieprawidłowy. Chcąc dać Ci pewność, że stosowany regulamin spełnia właściwie swoją funkcję ochronną, wprowadziliśmy usługę bezpłatnego audytu regulaminu konkursu. Prześlij nam regulamin, a przeprowadzimy badanie mające na celu wskazanie i identyfikację klauzul niedozwolonych lub innych braków. Wynik audytu przedstawimy w postaci raportu, w którym przedłożymy do trzech nieprawidłowych postanowień, ewentualnie odnalezionych w sprawdzonym regulaminie konkursu.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie