System Certyfikacji Bezpieczeństwa

e-Regulaminy.pl wyróżniają się rozbudowanym Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa, między innymi sporządzanych dokumentów oraz podlegających audytom stron internetowych, czy działań marketingowych takich jak konkursy lub promocje.

Wychodzimy z założenia, że wdrożenie dokumentacji prawnej nie musi być tylko uciążliwym obowiązkiem. Stanowi dostrzegany przez końcowego klienta wyraz profesjonalizmu i odpowiedzialności firmy, w konsekwencji wzmacniając jej markę.

Z drugiej strony, zależy nam aby końcowi klienci i usługobiorcy stron podlegających naszej opiece, mogli uzyskać klarowne i konkretne zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z oferty usługodawcy. System certyfikacji e-Regulaminy.pl został stworzony właśnie w tym celu.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, realizowane przez czytelność, przystępność i indywidualne dostosowanie sporządzanej dokumentacji. Bezpieczeństwo, które poświadczamy.

SYSTEM CERTYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA

Buduj wiarygodność i zwiększaj konwersję!

Certyfikowanie sklepów, serwisów i działań marketingowych

Certyfikat Bezpieczny Regulamin
Certyfikat Bezpieczny Konkurs
Certyfikat Bezpieczny Program
Certyfikat Bezpieczna Aplikacja
Certyfikat Bezpieczna Promocja
Atest Konsumenta
Dane Osobowe

Aż 56% klientów zapoznaje się z regulaminem przed dokonaniem zakupu*.
Wyróżniający na rynku system atrakcyjnej graficznie certyfikacji zapewnia widoczne dla Twoich klientów poświadczenie bezpieczeństwa prawnego.
*Źródło: IMAS International dla Ceneo.pl. N=949, osoby kupujące przez Internet.

Korzyści z Certyfikacji

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

BUFOR PRAWNY

BUFOR PRAWNY Może się zdarzyć, że Twoi klienci będą mieli zastrzeżenia do zgodności obsługi z prawem. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej na gruncie reklamacji, odstąpień od umów oraz działań marketingowych. Przystępując do Certyfikacji Bezpieczeństwa sklepu, serwisu lub akcji marketingowej, umożliwiasz swoim klientom zgłoszenie takich naruszeń nam – bez medialnego szumu. Przyjrzymy się problemowi i wydamy konkretne zalecenia.

ZAUFANIE KLIENTÓW

ZAUFANIE KLIENTÓW Aż 56% osób kupujących w internecie czyta regulamin przed dokonaniem zakupu. Właśnie podstrona z jego treścią jest newralgicznym miejscem weryfikacji Twojej wiarygodności przez klienta. Nie trać tej szansy i daj wyraz swoich kompetencji. Certyfikat lub Atest możesz łatwo zamieścić na swojej stronie z regulaminem – wszystko dzięki krótkiemu kodowi HTML. Nie trać szansy na pozyskanie i utrzymanie klientów przez zaufanie!

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE Zgodność z prawem procedury składania zamówienia, przystępowania do akcji marketingowej lub zbierania danych osobowych, legalność treści marketingowych, klarowna procedura reklamacji oraz odstąpienia od umowy, jasne i wyczerpujące warunki korzystania z usług, realizacja obowiązków informacyjnych. To wszystko przekłada się na bezpieczeństwo prawne. Bezpieczeństwo, poświadczone Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Prawo e-commerce i ochrony danych osobowych podlega regulacjom kilkudziesięciu aktów prawnych. Opracowanie naprawdę zgodnej z prawem dokumentacji, treści informacyjnych, czy zasad przetwarzania danych wymaga specjalistycznej wiedzy i dużej ilości czasu. System Certyfikacji Bezpieczeństwa i powiązane z nim usługi pozwolą Tobie na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego działalności i… wykorzystanie zyskanego czasu.

OPIEKA PRAWNA

OPIEKA PRAWNA Aż 29 843 – tyle stron nowych aktów prawnych weszło w życie w roku 2015. Dokumentacja i strony internetowe objęte Systemem Certyfikacji Bezpieczeństwa są zawsze aktualne pod kątem prawnym. Regulaminy podlegają stałemu monitoringowi prawnemu, a strony internetowe i działania marketingowe są cyklicznie audytowane. Dzięki temu zyskujesz pewność bieżącej zgodności z prawem, uwalniając się od ciągłego śledzenia zmian w prawie.

WYRÓŻNIENIE NA RYNKU

WYRÓŻNIENIE NA RYNKU Uczestnictwo w Systemie Certyfikacji Bezpieczeństwa jest przez nas poświadczane w obszarze Twojej strony internetowej, w tym na podstronie zawierającej jej regulamin. Wszystko odbywa się w przystępny sposób, dzięki krótkiemu kodowi HTML. Wyróżniający na rynku certyfikat jest marketingową wartością dodaną dla Twojej firmy. Pokaż się klientom i usługodawcom ze strony profesjonalizmu i dbałości o przysługujące im prawa. Wyróżnij się na rynku i zostaw w tyle konkurencję.

Przystępność wdrożenia

Warunki techniczne korzystania z Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Publikacja certyfikatu na stronie internetowej przebiega intuicyjne i w maksymalnie przystępny sposób. Wszystko dzięki zastosowanej technologii jego lokowania przy użyciu krótkiego kodu HTML. Zapomnij o żmudnym dopasowywaniu wielkości logo, czy dostosowywaniu lub przerabianiu strony internetowej. Skopiuj i wklej, to bajecznie proste!

Oczywiście udostępnimy Ci również tradycyjne materiały promocyjne w formie logotypów. Są one chętnie wykorzystywane przez naszych klientów także osobno, np. w materiałach marketingowych. Skorzystaj z dodatkowego sposobu na wyróżnienie się wśród konkurencji.

Warunki techniczne korzystania z Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Odnowienie Certyfikatu

Dbamy o wysoką rangę Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

BEZPIECZNY REGULAMIN

BEZPIECZNY REGULAMIN
Twoi klienci muszą mieć pewność, że certyfikowany regulamin jest aktualny. Dlatego warunkiem przedłużenia certyfikacji jest kontynuacja jego Monitoringu prawnego. Monitoring polega na bieżącej weryfikacji regulaminu pod kątem występujących zmian w prawie. Tylko objęcie regulaminu Monitoringiem, pozwala nam i Twoim klientom na pewność w zakresie jego bieżącej aktualności. Zastosowane rozwiązanie pozwala na utrzymanie najwyższej jakości i prestiżu Certyfikatu Bezpieczny Regulamin, powiązanego z faktycznym i realnym bezpieczeństwem obydwóch stron umowy.

BEZPIECZNE DANE

BEZPIECZNE DANE
Dzięki Atestowi Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Twoi klienci zyskują pewność że przetwarzasz powierzone Ci dane w sposób zgodny z prawem. Obowiązujące przepisy podlegają zmianom, wystarczy wspomnieć że w samym 2015 roku w życie weszły aż 29 843 strony nowych aktów prawnych. Dlatego tylko objęcie stosowanej Polityki Bezpieczeństwa Monitoringiem, pozwala nam i Twoim klientom na pewność jej bieżącej aktualności. Takie zasady umożliwiają utrzymanie najwyższej jakości Atestu Bezpieczeństwa Danych Osobowych, powiązanej z realnym bezpieczeństwem danych.

BEZPIECZNE USŁUGI

BEZPIECZNE USŁUGI
Atest Konsumenta poświadcza bezpieczeństwo prawne sklepów i serwisów internetowych. Z tego powodu, czas obowiązywania Atestu Konsumenta jest ograniczony do jednego roku. Jego odnowienie jest możliwe na podstawie ponownego audytu, przeprowadzanego przez naszych prawników. Dopiero potwierdzenie utrzymania pełnej zgodności z prawem badanej witryny lub wdrożenie zaleceń uchylających ewentualne uchybienia, skutkuje przedłużeniem czasu obowiązywania Atestu o kolejne 12 miesięcy. Analogiczne zasady obowiązują w stosunku do Certyfikatu Bezpieczna Aplikacja.

BEZPIECZNY MARKETING

BEZPIECZNY MARKETING
Certyfikacja konkursów, programów i promocji, poświadcza ich bieżące bezpieczeństwo prawne. Z tego powodu, certyfikaty obowiązują przez czas ograniczony do jednego roku. Odnowienie certyfikatu jest możliwe pod warunkiem ponownego spełnienia rygorystycznych obowiązków prawnych. Weryfikacja zgodności następuje w drodze ponownego audytu, przeprowadzonego przez naszych prawników. Dopiero jego pozytywny wynik lub wdrożenie zaleceń uchylających ewentualne uchybienia, skutkuje możliwością przyznania certyfikatu na okres kolejnych 12 miesięcy.

Zapytanie o System Certyfikacji Bezpieczeństwa

Dowiedz się, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twojej firmy

Zapytaj o certyfikację, a skontaktujemy się z Tobą i omówimy rozwiązania proponowane w ramach Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa. Podczas rozmowy określimy zakres działań prowadzonych przez podmiot. Na podstawie tych informacji zdefiniujemy zagrożenia i wskażemy, jakie działania należy wdrożyć aby zapewnić bezpieczeństwo prawne przedsięwzięcia. Dzięki temu będziemy mogli wskazać warunki otrzymania dopasowanych certyfikatów. Konsultacja z nami przybliży także dostępne metody zamieszczenia przyznanego certyfikatu na stronie www firmy. Zapytaj o certyfikację i skorzystaj z całkowicie darmowej i indywidualnej konsultacji.

Zapytaj

Nasza misja

Założenia i cele Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszych klientów oraz budowa przyjaznego dla przedsiębiorców i konsumentów środowiska internetowego, stanowi priorytetową misję zespołu e-Regulaminy.pl. W celu wyróżnienia proaktywnych przedsiębiorców, którzy podejmują działania w tym niezwykle ważnym obszarze, stworzyliśmy autorski System Certyfikacji Bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę charakter branży e-commerce, której udziały w rynku usług wciąż rosną, rozsądnym krokiem staje się dbanie o budowę przewagi nad konkurencją. Atrakcyjne graficznie certyfikaty z całą pewnością spełniają to zadanie. Sama ich prezentacja w obszarze witryny sprawi, że Twoja działalność wyróżni się na tle innych. Czytelny komunikat, który przekazujemy na logotypie, może znacząco wpłynąć na odbiór Twojej oferty przez potencjalnych klientów. Zainteresowani użytkownicy mogą także w intuicyjny sposób sprawdzić, co wpłynęło na przyznanie Certyfikatu oraz jaka jest data jego obowiązywania. Zapewnij swojemu przedsięwzięciu przewagę, wykorzystując unikalny certyfikat przyznany przez e-Regulaminy.pl.

Większość dokumentów, które sporządzamy dla naszych Klientów, to e-Regulaminy tworzone indywidualnie, w odpowiedzi na konkretne potrzeby ich działalności. Cieszymy się, że przywiązują Państwo coraz większą wagę do swojego bezpieczeństwa prawnego. Każdy indywidualnie stworzony e-Regulamin atestujemy, przyznając Certyfikat Bezpieczny Regulamin. Stanowi on poświadczenie wdrożenia zgodnej z prawem, profesjonalnej dokumentacji. Obowiązuje w okresie trwania Monitoringu, a więc oznaczona nim dokumentacja jest jednocześnie pod stałą kontrolą prawnika, dzięki czemu pozostaje aktualna przez cały okres certyfikacji.

Założenia i cele Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie