The post type is: page

e-regulaminy Aplikacji Mobilnych i Inne Usługi

e-Regulaminy Aplikacji

Dokumentacja aplikacji mobilnej
 • 1

  Regulamin

  Regulamin aplikacji mobilnej, który opracujemy w oparciu o zasady i rozwiązania Państwa aplikacjii. Odznaczymy go prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny aplikacji pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń, Państwa aplikacja otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznej Aplikacji.

 • 3

  Prywatność

  Polityka prywatności aplikacji, którą stworzymy zapewniając poszanowanie prywatności jej użytkowników i Państwa klientów końcowych.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych w aplikacji:dokumentację RODO i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. użytkowników Państwa aplikacji.

e-Regulamin Aplikacji Mobilnej

1

e-Regulamin Aplikacji Mobilnej

Tworzony na podstawie analizy ścieżki klienta i funkcjonalności Twojej aplikacji mobilnej. Dzięki indywidualnej realizacji zyskujesz pewność, że umowy, które codziennie zawierasz z użytkownikami są kompletne i bezpieczne.

Wspólnie omówimy założenia albo zdiagnozowany stan aplikacji. Na tej podstawie wybierzemy optymalne rozwiązania prawne i przełożymy je na Twój indywidualny regulamin aplikacji mobilnej.

Monitoring prawny to gwarancja zgodności ze zmieniającymi się przepisami. Korzystaj z rocznej aktualizacji, w przypadku zmian w prawie, za darmo dostosujemy do nich Twój regulamin aplikacji mobilnej!

Indywidualny e-Regulamin zostaje sporządzony na podstawie analizy funkcjonalności Twojej aplikacji mobilnej. Wspólnie omówimy założenia albo zdiagnozowany stan aplikacji. Na tej podstawie wybierzemy optymalne rozwiązania prawne i przełożymy je na Twój indywidualny e-Regulamin. Zaufaj wiedzy oraz doświadczeniu prawników i ekspertów e-commerce. e-Regulamin obejmujemy rocznym Monitoringiem, polegającym na jego bieżącej aktualizacji prawnej. Bezpieczeństwo dokumentacji poświadczamy Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Z indywidualnym
e-Regulaminem sklepu otrzymasz

Certyfikat Bezpieczny Regulamin dla aplikacji mobilnej

Audyt Prawny Aplikacji Mobilnej

2

Audyt Prawny Aplikacji Mobilnej

Sprawdzenie aplikacji pod kątem spełnienia kilkudziesięciu obowiązków ciążących na usługodawcy.

Otrzymasz raport, w którym wskazane zostają wykryte uchybienia oraz zalecenia, w jaki sposób doprowadzić aplikację do stanu pełnej zgodności z prawem.

Audyt prawny aplikacji mobilnej to możliwość zdiagnozowania uchybień we wszystkich obszarach aplikacji. Sporządzenie raportu z audytu pozwala na wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY
  AUDYT APLIKACJI

  ✓  Certyfikat Bezpieczna Aplikacja.

  ✓ Obszerny raport z audytu

  ✓ Precyzyjne zalecenia

  ✓ Treści do zakładek strony

  ✓ Klauzule danych osobowych

  ✓ Informacje konsumenckie

  ✓ Wsparcie prawne procesu

  ✓ Weryfikacja po zmianach

   

Audyt prawny przeprowadzany jest przez prawnika specjalizującego się w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokona on sprawdzenia aplikacji pod kątem spełnienia kilkudziesięciu obowiązków ciążących na usługodawcy. Zweryfikowany zostanie także proces rejestracji i zamawiania produktów lub usług. Efekt przeprowadzonego badania zostanie przedstawiony pod postacią czytelnego raportu, w którym wskazane zostają wykryte uchybienia oraz zalecenia, w jaki sposób doprowadzić aplikację do stanu pełnej zgodności z prawem. Wdrożenie zaleceń zostaje poświadczone Certyfikatem Bezpieczna Aplikacja.

Certyfikat Bezpieczna Aplikacja

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

3

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej zbierasz dane osobowe użytkowników. Na Tobie jako administratorze tych danych, spoczywa szereg obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

Pominięcie którejś informacji może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego ważne jest przygotowanie profesjonalnej polityki prywatności aplikacji mobilnej, która właściwie wypełni swoją funkcję.

Twoi klienci z pewnością docenią jej pewność i transparentność. Transparentność, do której jesteś zobowiązany przepisami prawa.

Dane Osobowe Przetwarzane w Aplikacji Mobilnej

4

Dane Osobowe Przetwarzane w Aplikacji Mobilnej

Administrator aplikacji mobilnej jest odpowiedzialny za proces przetwarzania danych osobowych jej użytkowników.

Obowiązujące przepisy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia tych danych i stworzenia w tym celu właściwej dokumentacji.

Dokumentacja RODO jest obowiązkowym dokumentem, opisującym stosowane zabezpieczenia i środki techniczno-organizacyjne, przedsięwzięte w celu ochrony danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej.

 • Wypełniacz

  ✪ WZÓR ✪

  Dokumentacji RODO
  aplikacji

  ✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

  ✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

  ✓13 podstawowych dokumentów RODO

  ✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

  ✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

  ✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

  ✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

  ✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

  ✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

  ✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego

✪ INDYWIDUALNA ✪

Dokumentacja RODO
aplikacji

✓ Indywidualnie dopasowana do stosowanego systemu ochrony danych osobowych,

✓ Kompletna i gotowa do natychmiastowego zastosowania,

✓ Załączniki ułatwiające pracę z danymi osobowymi.

Outsourcing
funkcji
Inspektora
Ochrony Danych

✓ Przejęcie funkcji IOD

✓ Dokumentacja RODO w pełni dostosowana do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

✓ Załączniki wymagane obowiązującym prawem

✓ Monitoring prawny polityki bezpieczeństwa gratis

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Oferta szkoleń dedykowana przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz osobom związanym z działalnością podmiotów e-commerce.

Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, nastawione są na aspekty praktyczne, w celu przekazania użytecznej wiedzy.


SZKOLENIE RODO

✓ Praktyczne aspekty sprzedaży w internecie i praw dotyczących konsumentów

✓ Zasady rozpoznawania reklamacji, zwrotów i odstąpień od umów

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

SZKOLENIE RODO
I PRAWO
E-COMMERCE

✓ Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych

✓ Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe

Od 1500,-

Zapytaj o ofertę

Przy zamówieniu dowolnej usługi w naszym serwisie

Sprawdź terminy
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu to świetny sposób na zdobycie cennej wiedzy, nie wychodząc z domu lub biura.

Tematy szkoleń zostały opracowane w taki sposób, aby zrozumienie dotyczących ich zagadnień nie stanowiło problemu, nawet w przypadku dość skomplikowanych kwestii.

E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

 

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dokumentacja-aplikacji-1

Specjalizujemy się w sporządzaniu e-Regulaminów aplikacji mobilnych oraz innych usługach prawnych w przedmiocie ich działalności.

dokumentacja-aplikacji-2

Realizujemy przyjazne wdrożenia opracowanych e-Regulaminów aplikacji internetowych: przy użyciu kodu html albo tradycyjnie.

dokumentacja-aplikacji-3

Możemy aktualizować e-Regulamin aplikacji i inną dokumentację – to my monitorujemy zmiany w prawie i nowe klauzule niedozwolone.

dla-aplikacji-5

Nasi eksperci to wyłącznie prawnicy, specjalizujący się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych.

dokumentacja-aplikacji-6

Przygotowane przez nas e-Regulaminy aplikacji są w 100% wolne od niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru UOKiK.

dokumentacja-aplikacji-7

Zamawiając indywidualny e-Regulamin aplikacji mobilnej otrzymasz wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Aplikacje mobilne - monitoring i aktualizacja dokumentacji

Jesteś zmęczony ciągłą weryfikacją zmian w prawie, z obawy przed zdezaktualizowaniem się dokumentacji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Przynajmniej raz w miesiącu weryfikujemy dokumentację pod kątem istnienia klauzul abuzywnych (nowych pojawia się miesięcznie nawet kilkadziesiąt) oraz zmian w przepisach (30 000 stron nowych aktów prawnych w 2015). Gdy stwierdzimy zmianę stanu prawnego, sporządzamy nową wersję Twojego e-Regulaminu, który przesyłamy w wiadomości e-mail oraz wprost na dedykowaną stronę.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Bezpieczeństwo Klientów traktujemy priorytetowo. Przepisy nieustannie się zmieniają, w samym 2015 roku weszło w życie aż 30 000 stron nowych aktów prawnych. Monitoring regulaminu uważamy za koniczność, aby nie ominęła Cię żadna ze zmian. Każdy Indywidualny e-Regulamin obejmujemy darmowym Monitoringiem na cały rok. Twoja dokumentacja będzie w pełni bezpieczna, a Ty będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin dla aplikacji mobilnych

P oświęcasz wiele uwagi layoutowi strony, zamieszczanej treści oraz akcjom reklamowym? Nie pozwól, żeby Twoja praca została zniwelowana przez zaniedbanie obszaru dokumentacji prawnej. Aż 56% użytkowników sprawdza regulamin, jeszcze przed podjęciem decyzji zakupowych! Chcemy, aby wdrożenie naszej dokumentacji było dla Ciebie czymś więcej, niż tylko realizacją obowiązku. Strona internetowa zawierająca Indywidualny e-Regulamin zostaje oznaczona Certyfikatem Bezpieczny Regulamin. Stanowi on poświadczenie indywidualnie sporządzonego e-Regulaminu, w okresie trwania opieki prawnej w formie Monitoringu. Bezpieczny Regulamin to pewność jego aktualności dla Ciebie i Twoich Klientów. Nie trać obszarów ulepszania wizerunku. Buduj wiarygodność swojej firmy i zwiększaj konwersję.

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Jesteś właścicielem aplikacji? Upewnij się, że jej regulamin jest sporządzony zgodnie z przepisami i zleć nam wykonanie bezpłatnego audytu Twojego regulaminu aplikacji mobilnej. Przeprowadzimy szczegółowe badanie jego postanowień, wskazując przy tym do trzech klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, ewentualnie odnalezionych w treści regulaminu Twojej aplikacji mobilnej. Wynik badania otrzymasz w formie raportu wraz z uzasadnieniem.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie