The post type is: page

e-regulaminy Aplikacji Mobilnych i Inne Usługi

e-Regulaminy Aplikacji

Dokumentacja aplikacji mobilnej
 • 1

  Regulamin

  Regulamin aplikacji mobilnej, który opracujemy w oparciu o zasady i rozwiązania Państwa aplikacjii. Odznaczymy go prestiżowym Certyfikatem Bezpiecznego Regulaminu.

 • 2

  Informacje

  Przeprowadzimy kompleksowy audyt prawny aplikacji pod kątem realizacji wymogów 18-stu aktów prawnych. Przygotujemy przystępny raport z audytu. Po wdrożeniu opracowanych zaleceń, Państwa aplikacja otrzyma wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznej Aplikacji.

 • 3

  Prywatność

  Polityka prywatności aplikacji, którą stworzymy zapewniając poszanowanie prywatności jej użytkowników i Państwa klientów końcowych.

 • 4

  Dane osobowe

  Opracujemy kompleksową dokumentację przetwarzania danych osobowych w aplikacji: politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Zgromadzone zbiory danych zgłosimy do rejestru GIODO.

 • 5

  Szkolenia kadr

  Przeprowadzimy szkolenie Państwa personelu z prawa e-commerce, w tym zasad rozpoznawania reklamacji. Oferujemy również szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych, m. in. użytkowników Państwa aplikacji.

e-Regulamin Aplikacji Mobilnej

1

e-Regulamin Aplikacji Mobilnej

Regulamin aplikacji mobilnej to treść umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorstwem a jego użytkownikami. Określa warunki świadczonych za jej pośrednictwem usług. Ponieważ są one realizowane na odległość, regulamin podlega rygorystycznym wymogom ustawy o prawach konsumenta. Również w zakresie obowiązków informacyjnych, dotyczących prawa odstąpienia od umowy. Sporządzenie regulaminu aplikacji poprzedza analiza ścieżki klienta, w celu pełnego uregulowania wdrożonych funkcjonalności. Regulamin zostaje objęty rocznym Monitoringiem, polegającym na jego bieżącej aktualizacji prawnej.

Indywidualny e-Regulamin zostaje sporządzony na podstawie analizy funkcjonalności Twojej aplikacji mobilnej. Wspólnie omówimy założenia albo zdiagnozowany stan aplikacji. Na tej podstawie wybierzemy optymalne rozwiązania prawne i przełożymy je na Twój indywidualny e-Regulamin. Zaufaj wiedzy oraz doświadczeniu prawników i ekspertów e-commerce. e-Regulamin obejmujemy rocznym Monitoringiem, polegającym na jego bieżącej aktualizacji prawnej. Bezpieczeństwo dokumentacji poświadczamy Certyfikatem Bezpieczny Regulamin.

Z indywidualnym
e-Regulaminem sklepu otrzymasz

Certyfikat Bezpieczny Regulamin dla aplikacji mobilnej

Audyt Prawny Aplikacji Mobilnej

2

Audyt Prawny Aplikacji Mobilnej

Aplikacja mobilna musi spełniać standardy realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego. Ich realizacja następuje nie tylko w treści samego regulaminu aplikacji, ale także w systemie obsługi zamówień, treściach czy zakładkach informacyjnych. Audyt prawny aplikacji mobilnej to możliwość zdiagnozowania uchybień we wszystkich obszarach aplikacji. Sporządzenie raportu z audytu pozwala na wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Wypełniacz

  KOMPLEKSOWY
  AUDYT APLIKACJI

  • Badanie funkcjonalności i działania oprogramowania pod kątem zgodności z prawem,
  • Raport pokontrolny opisujący zastany stan prawny oraz zalecenia,
  • Po wdrożeniu zaleceń, przyznanie Certyfikatu Bezpieczna Aplikacja.

Audyt prawny przeprowadzany jest przez prawnika specjalizującego się w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokona on sprawdzenia aplikacji pod kątem spełnienia kilkudziesięciu obowiązków ciążących na usługodawcy. Zweryfikowany zostanie także proces rejestracji i zamawiania produktów lub usług. Efekt przeprowadzonego badania zostanie przedstawiony pod postacią czytelnego raportu, w którym wskazane zostają wykryte uchybienia oraz zalecenia, w jaki sposób doprowadzić aplikację do stanu pełnej zgodności z prawem. Wdrożenie zaleceń zostaje poświadczone Certyfikatem Bezpieczna Aplikacja.

Certyfikat Bezpieczna Aplikacja

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

3

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej

Polityka prywatności aplikacji mobilnej pozwala przekazać użytkownikom niezbędne informacje, wymagane ustawą o ochronie danych osobowych. Dokument jest obowiązkowy w przypadku zbierania danych osobowych podczas świadczenia usług elektronicznych. Opisuje w szczególności cel i zakres zbieranych danych, ich odbiorców, oraz informuje o prawach przysługujących osobom, których dane te dotyczą.

Dane Osobowe Przetwarzane w Aplikacji Mobilnej

4

Dane Osobowe Przetwarzane w Aplikacji Mobilnej

Administrator aplikacji mobilnej jest odpowiedzialny za proces przetwarzania danych osobowych jej użytkowników. Prawo wymaga powzięcia odpowiednich kroków organizacyjnych, by cała procedura gwarantowała bezpieczeństwo gromadzonych danych. Administrator jest zobowiązany do posiadania dokumentacji opisującej środki techniczne oraz organizacyjne, które stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych. W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, do tego celu należy zastosować politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Jej posiadanie stanowi warunek zgłoszenia zbiorów przetwarzanych danych osobowych do rejestru GIODO.

INDYWIDUALNA POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI
Z AUDYTEM

 • Audyt systemu ochrony danych osobowych wykonywany w trakcie osobistej wizyty w przedsiębiorstwie,
 • Kompleksowe dostosowanie do procesu przetwarzania danych osobowych w firmie,
 • Wdrożenie nagradzane Atestem Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Dane Osobowe

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

5

Szkolenie z Danych Osobowych i Prawa e-Commerce

Szkolenia opracowane dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes za pośrednictwem Internetu oraz osób związanych z działalnością podmiotów e-commerce. Starannie opracowany program i obszar doświadczenia prawnika prowadzącego szkolenie, pozwolą Ci zdobyć konkretną i wartościową wiedzę w prosty, przyjemny sposób.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
W PRAKTYCE

 • Świadczenie usług na odległość i prawa konsumenckie,
 • Warunki rozpoznawania reklamacji i odstąpień od umów,
 • Uczestnicy otrzymują własne materiały szkoleniowe.

Szkolenie
dane osobowe
w e-commerce

 • Zasady przetwarzania danych osobowych m. in. przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej,
 • Marketing aplikacji mobilnej w ujęciu ochrony danych osobowych,
 • Materiały szkoleniowe gratis.

SZKOLENIE
PRAWO E-COMMERCE
I DANE OSOBOWE

 • Szeroki zakres wiedzy, niezbędnej do świadczenia e-usług,
 • Kompilacja obu obszarów pozwala na lepsze zrozumienie całości tematyki,
 • Prowadzone przez doświadczonych prawników, uzupełnione praktycznymi materiałami szkoleniowymi.
e-Learningi

e-Learningi

Szkolenia w formie e-learningu pozwolą Ci na zdobycie wartościowej wiedzy, nie wychodząc przy tym z domu lub biura. Opracowując szkolenia, dużą wagę przykładaliśmy do ich praktycznej przydatności. Proponowane zakresy tematyczne pozwalają na przyswojenie wiedzy w przystępny sposób. E-learning to najwygodniejszy sposób na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej w e-biznesie.

e-Regulaminy – stworzone dla e-commerce

Bezpieczeństwo prawne elektronicznego handlu i wymiany danych:

dokumentacja-aplikacji-1

Specjalizujemy się w sporządzaniu e-Regulaminów aplikacji mobilnych oraz innych usługach prawnych w przedmiocie ich działalności.

dokumentacja-aplikacji-2

Realizujemy przyjazne wdrożenia opracowanych e-Regulaminów aplikacji internetowych: przy użyciu kodu html albo tradycyjnie.

dokumentacja-aplikacji-3

Możemy aktualizować e-Regulamin aplikacji i inną dokumentację – to my monitorujemy zmiany w prawie i nowe klauzule niedozwolone.

dokumentacja-aplikacji-4

Udostępniamy ratalną formę płatności – aż do 18 rat. Zapłatę należności przyjmiemy po realizacji usługi.

dla-aplikacji-5

Nasi eksperci to wyłącznie prawnicy, specjalizujący się w prawie e-commerce i ochronie danych osobowych.

dokumentacja-aplikacji-6

Przygotowane przez nas e-Regulaminy aplikacji są w 100% wolne od niedozwolonych klauzul umownych, wpisanych do rejestru UOKiK.

dokumentacja-aplikacji-7

Zamawiając indywidualny e-Regulamin aplikacji mobilnej otrzymasz wyróżniający na rynku Certyfikat Bezpiecznego Regulaminu.

dokumentacja-aplikacji-8

Świadczymy usługi sporządzania polityki bezpieczeństwa danych osobowych w aplikacjach oraz zgłoszenia do rejestru GIODO.

Bezpieczny Monitoring

Monitoring i aktualizacja dokumentacji

Aplikacje mobilne - monitoring i aktualizacja dokumentacji

Jesteś zmęczony ciągłą weryfikacją zmian w prawie, z obawy przed zdezaktualizowaniem się dokumentacji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Przynajmniej raz w miesiącu weryfikujemy dokumentację pod kątem istnienia klauzul abuzywnych (nowych pojawia się miesięcznie nawet kilkadziesiąt) oraz zmian w przepisach (30 000 stron nowych aktów prawnych w 2015). Gdy stwierdzimy zmianę stanu prawnego, sporządzamy nową wersję Twojego e-Regulaminu, który przesyłamy w wiadomości e-mail oraz wprost na dedykowaną stronę.

Bezpieczny Rok

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Promocja – pierwszy rok Monitoringu gratis

Bezpieczeństwo Klientów traktujemy priorytetowo. Przepisy nieustannie się zmieniają, w samym 2015 roku weszło w życie aż 30 000 stron nowych aktów prawnych. Monitoring regulaminu uważamy za koniczność, aby nie ominęła Cię żadna ze zmian. Każdy Indywidualny e-Regulamin obejmujemy darmowym Monitoringiem na cały rok. Twoja dokumentacja będzie w pełni bezpieczna, a Ty będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Bezpieczny Regulamin

Certyfikat Bezpieczny Regulamin – zyskaj w oczach Klientów

Certyfikat Bezpieczny Regulamin dla aplikacji mobilnych

P oświęcasz wiele uwagi layoutowi strony, zamieszczanej treści oraz akcjom reklamowym? Nie pozwól, żeby Twoja praca została zniwelowana przez zaniedbanie obszaru dokumentacji prawnej. Aż 56% użytkowników sprawdza regulamin, jeszcze przed podjęciem decyzji zakupowych! Chcemy, aby wdrożenie naszej dokumentacji było dla Ciebie czymś więcej, niż tylko realizacją obowiązku. Strona internetowa zawierająca Indywidualny e-Regulamin zostaje oznaczona Certyfikatem Bezpieczny Regulamin. Stanowi on poświadczenie indywidualnie sporządzonego e-Regulaminu, w okresie trwania opieki prawnej w formie Monitoringu. Bezpieczny Regulamin to pewność jego aktualności dla Ciebie i Twoich Klientów. Nie trać obszarów ulepszania wizerunku. Buduj wiarygodność swojej firmy i zwiększaj konwersję.

Poznaj jakość e-Regulaminów

z perspektywy naszych Klientów

Bezpłatny audyt

Zamów bezpłatny audyt regulaminu

Jesteś właścicielem aplikacji? Upewnij się, że jej regulamin jest sporządzony zgodnie z przepisami i zleć nam wykonanie bezpłatnego audytu Twojego regulaminu aplikacji mobilnej. Przeprowadzimy szczegółowe badanie jego postanowień, wskazując przy tym do trzech klauzul niedozwolonych lub braków informacyjnych, ewentualnie odnalezionych w treści regulaminu Twojej aplikacji mobilnej. Wynik badania otrzymasz w formie raportu wraz z uzasadnieniem.

Zamów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie