The post type is: page

BEZPIECZNY REGULAMIN

Obustronna Pewność Warunków Umownych

Certyfikat Bezpieczny Regulamin jest przyznawany na rzecz przedsiębiorców, którzy wdrożyli regulamin realizujący najwyższe standardy kompletności i legalności. Kompletności ocenianej przez pryzmat indywidualnego dostosowania do przedmiotu świadczenia, takiego jak sprzedaż w sklepie internetowym, świadczenie usług za pośrednictwem serwisu lub aplikacji mobilnej, czy marketing realizowany w drodze konkursów, programów czy promocji. Przy ocenie legalności regulaminu, pod uwagę brane są czynniki zgodności z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz brak istnienia klauzul abuzywnych w przypadku umów B2C. Co istotne, weryfikacja powyższych standardów ma charakter ciągły. Dokument oznaczony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin jest zawsze aktualny i zgodny z prawem, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo prawne wszystkim stronom umowy.


Dla Konsumentów

Korzyści Umów Objętych Certyfikatem Bezpieczny Regulamin

AKTUALNY REGULAMIN
Monitoring prawny zapewnia stałą weryfikację zmian w przepisach i sprawia, że e-Regulamin nim objęty pozostaje zawsze aktualny. Dokument jest w pełni zgodny z prawem, nawet w przypadku nowelizacji przepisów. W ramach Monitoringu nasi prawnicy dbają, by postanowienia e-Regulaminu były dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.

JASNE WARUNKI
Warunki korzystania z usług są wyrażone w czytelny i przystępny sposób. Certyfikowany regulamin precyzyjnie określa moment, w którym zawierana jest umowa oraz zasady rezygnacji z korzystania z wybranej usługi. Wszystko dzięki temu, że jest sporządzany w oparciu o indywidualną weryfikację procedury zawarcia umowy oraz pochodnych czynności.

ZROZUMIAŁE PROCEDURY
Certyfikowany regulamin zawiera precyzyjne informacje dotyczące postępowania w przypadku chęci skorzystania z uprawnień przysługujących konsumentom. Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy są klarowne i zrozumiałe. Zapoznanie się z nimi jest przystępne i nie zabiera dużo czasu. Konsumenci są wyraźnie informowani o swoich prawach.

PEŁNA LEGALNOŚĆ
Regulamin jest wolny od niedozwolonych klauzul umownych, naruszających prawa konsumentów. Przewidziane przez prawo uprawnienia, nie są w żaden sposób ograniczane postanowieniami regulaminu. Jego treść jest zgodna z przepisami prawa, ponieważ za sporządzenie dokumentacji odpowiadają prawnicy specjalizujący się w prawie e-commerce.

Warunki Certyfikacji

Poznaj Warunki Certyfikacji

Przyznanie Certyfikatu Bezpieczny Regulamin następuje po wdrożeniu indywidualnie sporządzonego e-Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Aby otrzymać certyfikat, regulamin musi realizować wszystkie obowiązujące wymogi prawne. M.in. jego treść musi jasno i precyzyjnie opisywać warunki korzystania z usług, procedurę reklamacji i odstąpienia od umowy, a także zawierać wszelkie pozostałe informacje, których udzielenie konsumentom jest wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi. Co istotne, Certyfikat Bezpieczny Regulamin poświadcza także bieżącą aktualność e-Regulaminu. Niezbędne jest więc objęcie certyfikowanego dokumentu bieżącym monitoringiem prawnym, polegającym na stałej weryfikacji jego postanowień w kontekście zmian w obowiązujących przepisach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Certyfikat Bezpieczny Regulamin ma realne znaczenie – zapewnia obustronne bezpieczeństwo umowy.

Korzystaj z oferty zaufanych usługodawców!

Certyfikowanie sklepów, serwisów i działań marketingowych

Dla Przedsiębiorców

Jesteś Zainteresowany Uczestnictwem w Programie?

Złóż zapytanie o certyfikację, a skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązań proponowanych w ramach Systemu Certyfikacji Bezpieczeństwa. W trakcie rozmowy ustalimy zakres prowadzonych przez podmiot działań. Na tej podstawie zdiagnozujemy zagrożenia i określimy, jakie działania należy podjąć aby zapewnić bezpieczeństwo prawne przedsięwzięcia. W efekcie wskażemy konkretne warunki otrzymania wyselekcjonowanych certyfikatów. Konsultacja z nami przybliży również przystępne metody wdrożenia przyznanego certyfikatu na stronie internetowej firmy. Złóż zapytanie o certyfikację i skorzystaj z całkowicie bezpłatnej, indywidualnej konsultacji.

Zapytaj