✓ Warunki przetwarzania danych osobowych w handlu elektronicznym,

✓ Praktyczne aspekty prawne działań marketingowych,

✓Program szkolenia oparty o potrzeby praktyczne,

✓ Dostępne w dowolnym miejscu i czasie.