✓Indywidualne sporządzenie

✓ Mini audyt danych

✓ Ustalenie celu przetwarzania

✓ Analiza zakresu danych

✓ Dostosowanie do serwisu

✓ Gotowość do wdrożenia

✓ Szybka publikacja HTML

✓ Informacja na stronę serwisu

✓ Aktualizacja prawna

✓ Skrypt o cookies – gratis