✓  Indywidualnie sporządzona

✓ Dostosowana do serwisu

✓ Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

✓ Ewidencja udostępnień

✓ Ewidencja naruszeń

✓ Wzór umowy powierzenia

✓ Upoważnienie przetwarzania

✓ Rejestr upoważnień

✓ Opcja monitoringu prawnego