• W pełni dostosowany do założeń konkretnego konkursu,
  • Poświadczony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin,
  • Monitoring prawny regulaminu przez okres 12 miesięcy.