• Sporządzony w oparciu o indywidualny charakter prowadzonej sprzedaży,
  • Zgodny z regulaminem platformy sprzedażowej i przepisami prawa,
  • Łatwe wdrożenie w obszarze wybranego serwisu aukcyjnego,