✓ Sporządzony w oparciu o indywidualny charakter prowadzonej sprzedaży,

✓ Zgodny z regulaminem platformy sprzedażowej i przepisami prawa,

✓ Łatwe wdrożenie w obszarze wybranego serwisu aukcyjnego,