✓ Szablon, łatwy do dostosowania w zakresie konkretnych rozwiązań,

✓ Zrozumiała instrukcja wypełnienia dokumentu,

✓ Kompletna i zgodna z przepisami prawa treść.