✓ Oparta o indywidualnie ustalony zakres i cele zbierania danych osobowych,

✓ Dostosowana do potrzeb konkretnej akcji promocyjnej,

✓ Instrukcja przeprowadzająca przez proces wdrożenia dokumentu przez kod HTML.