znaki-ochronne

Znaki ochronne ®, ©, TM, SM – co oznaczają?

W obrocie gospodarczym możemy spotkać się z wykorzystywaniem przez przedsiębiorców kilku różnych oznaczeń, umieszczanych zazwyczaj obok logotypu, nazwy firmy lub marki produktu. Jakie korzyści wynikają z ich używania? Czy każdy może użyć tych oznaczeń w odniesieniu do swojego znaku towarowego? Czym się różnią od siebie najpopularniejsze oznaczenia - ©, TM, SM oraz ®?

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania w tym zakresie.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym zewnętrznym  blogiem eksperckim, który w całości dedykowany jest tematyce znaków towarowych.

Oznaczenie TM lub SM, czyli „uwaga, to mój znak!”

Każda nazwa lub logotyp, stanowiący znak towarowy lub usługowy, może zostać oznaczona literami „TM” lub „SM”. Oznaczenia te są skrótami od angielskich słów „Trade Mark” (pol. znak towarowy) lub „Service Mark” (pol. znak usługowy). Nie istnieją żadne wymogi formalne, które nasz znak towarowy musi spełnić, aby przypisać do niego znak ochronny TM lub SM. Litery te wskazują, że podmiot je używający ma świadomość tego, że dany znak towarowy stanowi jego własność.

Oznaczenie znaku towarowego symbolem TM lub SM nie gwarantuje mu ochrony w szerszym zakresie, przewidzianym dla znaków, które zostały zarejestrowane („Registered”).

Oznaczenie ©, czyli własność intelektualna

Może zostać wykorzystane do oznaczenia wszelkich utworów, stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W szczególności, za przedmiot prawa autorskiego uważa się utwory:

  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  2. fotograficzne,
  3. wzornictwa przemysłowego,
  4. muzyczne i słowno-muzyczne,
  5. audiowizualne (w tym także filmowe).

Symbol © może zostać użyty wyłącznie w odniesieniu do elementów stanowiących utwór, a więc będących indywidualnym przejawem działalności twórczej. Podobnie jak oznaczenia TM i SM, jego wykorzystanie nie zwiększa ochrony prawnej, posiadanej przez znak.

Oznaczenie ®, czyli pełna ochrona i prestiż

Symbol litery „R” w kółku jest najbardziej pożądanym elementem znaku towarowego, z dumą umieszczanym przez przedsiębiorców nad nazwą lub logotypem. Oznacza tyle co „Registered” i przekazuje jasną informację o tym, że znak towarowy został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie i jest chronionym znakiem handlowym. Uwaga! Zabronione jest wykorzystywanie oznaczenia ® w stosunku do znaków, które nie zostały zarejestrowane.

Stosowanie tego symbolu stanowi wyraźny komunikat o tym, że firma posiada prawo wyłączne do używania danego znaku towarowego w obrocie gospodarczym. „R” w kółku podnosi także prestiż marki, gdyż zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji dokonywane są zazwyczaj przez profesjonalistów, mających świadomość jak ważna jest ochrona swojej marki.

Podsumowując, ze wszystkich czterech omawianych symboli, tylko ® świadczy o objęciu znaku towarowego realną ochroną. Nie każdy może pozwolić sobie na jego używanie, dzięki czemu stanowi także świetny sposób na wyróżnienie się wśród konkurencji.

 

Chcesz przekonać się, czy Twój znak towarowy (nazwa lub logo) może zostać objęty ochroną i oznaczony prestiżowym symbolem ®? Zweryfikujemy to w ramach bezpłatnego badania zdolności rejestrowej, które z chęcią dla Ciebie przeprowadzimy.

 

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy

Dodaj komentarz