tresc-zakladak-na-stronie-internetowej

Treść zakładek na stronie internetowej

Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy ma obowiązek pisemnego przekazania pewnych informacji konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta chęci zawarcia umowy. Uregulowanie tych kwestii w regulaminie nie jest wystarczające. Pamiętaj, by wziąć to pod uwagę w procesie tworzenia strony internetowej swojego sklepu i spełnić powyższy obowiązek umieszczając niezbędne informacje w odpowiednio przygotowanych zakładkach. Przedstawiamy przykładowe nazwy zakładek, które powinny znaleźć się w widocznym, łatwo dostępnym miejscu strony wraz z ich zawartością.

„Kontakt” lub „O nas”

W tej zakładce należy zamieścić:

 1. nazwę firmy – w przypadku gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Twoje imię i nazwisko jest także częścią nazwy firmy i musi zostać w niej zawarte (tak samo w przypadku wspólników spółki cywilne),
 2. adres siedziby (najczęściej jest to po prostu adres zamieszkania przedsiębiorcy),
 3. numer pod którym zarejestrowano działalność (numer NIP/REGON oraz KRS w przypadku spółek handlowych), wraz ze wskazaniem organu który zarejestrował działalność (np. odpowiedni Sąd Rejonowy). 
 4. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i faxu jeżeli są dostępne, umożliwiające konsumentowi szybki i skuteczny kontakt z nami.

Płatności

Powinieneś wymienić tutaj akceptowane w Twoim sklepie formy płatności (np. płatności błyskawiczne, pobranie, przelew na konto) oraz termin, w którym powinny zostać dokonane (z góry, z dołu).

 

Warunki dostawy

Opis w jaki sposób dostarczysz zakupione produkty lub usługi oraz termin realizacji poszczególnych form dostawy. Zamieść również informację o swoim obowiązku dostarczenia sprzedanych rzeczy bez wad.

Reklamacje

Z praktycznego punktu widzenia jest to bardzo ważne miejsce. To właśnie tutaj powinieneś umieścić treść formularza reklamacyjnego, opisać procedurę i czas rozpatrywania reklamacji z uwzględnieniem pozasądowych sposobów ich rozpatrywania oraz podać adres pod który należy składać reklamacje.

Odstąpienie od umowy

To miejsce w którym powinna znaleźć się treść pouczenia o wykonywaniu prawa odstąpienia od umowy oraz jego zasady. Oprócz tego, powinieneś również udostępnić formularz odstąpienia od umowy, w formacie umożliwiającym klientowi jego pobranie i zapisanie.

Warto wspomnieć, że jeżeli nie poinformujesz w odpowiedni sposób konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, termin w którym będzie mógł on od umowy odstąpić, wydłuży się aż o 12 miesięcy.

W szczególnych przypadkach na przedsiębiorcy może ciążyć obowiązek informacyjny szerszy, niż ograniczający się do zamieszczenia powyższych informacji. Szczegółowo reguluje to ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 12 i kolejnych.

Kraj pochodzenia konsumenta

Jeżeli klient Twojego sklepu internetowego to konsument dokonujący zakupów zza granicy naszego kraju, stosuje się prawo właściwe dla jego miejsca zamieszkania.  Nie ma przy tym znaczenia miejsce świadczenia działalności przez administratora sklepu bądź serwisu ani domena internetowa pod którą zarejestrowano witrynę. Przedsiębiorca wykraczający ze swoją działalnością poza granice kraju, powinien określić do jakich państw będzie prowadził sprzedaż i odpowiednio uwzględnić to w swoim regulaminie, dostosowując jego zapisy do stanu prawnego danych jurysdykcji.  

Zobacz również

 • Pierwsza kara RODO
  Pierwsza kara RODO Od wejścia w życie Rozporządzenia 679/2016 (RODO), w Polsce nie zapadła do tej pory ani jedna decyzja organu nadzorczego, nakładająca karę finansową. Mimo, że przepisy Rozporządzenia wzbudziły szczególne poruszenie w naszym kraju, to właśnie nasz organ nadzorczy wykazał się nadzwyczajną powściągliwością. Dla porównania, w tym …
 • handshake-440959_1280Umowa powierzenia danych osobowych
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca niemal w każdym wypadku przetwarza dane osobowe. Przepisy przewidują możliwość powierzenia ich innemu podmiotowi, w drodze właściwej umowy. Z powierzeniem danych osobowych mamy do czynienia np. wtedy, gdy korzystamy z usług hostingowych lub z zewnętrznej księgowości. W niniejszym …
 • wizerunek - kiedy możemy go wykorzystywaćWizerunek – na jakiej podstawie możemy go wykorzy…
  Zamieszczając treści w swoim sklepie lub serwisie internetowym, możesz spotkać się z problemem dotyczącym wykorzystywania wizerunku osób trzecich. Działając w sieci powinieneś wiedzieć, kiedy przysługuje Ci prawo do rozpowszechniania wizerunku innych osób, a kiedy takie działanie będzie wymagało ich zgody. W niniejszym artykule zajmiemy się tą …

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy