koszt zastrzeżenia logo

Koszty zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce i UE

Można pokusić się o stwierdzenie, że zastrzeżenie znaku towarowego jest kosztowne. Ale czy rzeczywiście tak jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę pod uwagę korzyści jakie rejestracja ta ze sobą niesie?

Korzyści płynące z zabezpieczenia znaku omówiliśmy w artykule "Dlaczego warto zastrzec znak towarowy" .

Zastrzeżenie znaku towarowego to inwestycja w bezpieczeństwo prawne Twojej marki. W niniejszym artykule omówimy koszty, które wiążą się z procesem rejestracji znaku, zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 14 października 2016 r.

 

Czym są klasy towarowe?

Wpływ na wysokość opłaty urzędowej ma liczba tzw. klas towarowych, w których znak ma zostać zarejestrowany.

Klasy to kategorie towarów i usług, przyporządkowywane w ramach klasyfikacji nicejskiej, utworzonej w celu ujednolicenia zasad rejestracji znaków towarowych w krajach, które ją przyjęły (w tym także w Polsce). Obecnie funkcjonuje 45 klas: 34 towarowe oraz 11 usługowych. Znak może zostać objęty ochroną w dowolnej liczbie klas – oczywiście, jeśli w danej klasie mamy pierwszeństwo do jego wykorzystywania.

Urząd nie może przyznać ochrony dla identycznych lub podobnych znaków w ramach tej samej klasy towarowej bądź usługowej.


 

Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Znak towarowy może zostać objęty ochroną na terytorium Polski przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przyjęcia zgłoszenia znaku do rejestracji  w jednej klasie wynosi 450 zł (400 zł w przypadku zgłoszenia elektronicznego). Zgłoszenie rejestracji w drugiej i kolejnej klasie to dodatkowe 120 zł za każdą z nich.

W przypadku udzielenia prawa ochronnego, przedsiębiorca musi pokryć także koszt opublikowania informacji o przyznaniu ochrony w wysokości 90 zł. W ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji należy także wnieść opłatę okresową za 10-cio letni okres ochrony znaku towarowego – 400 zł za każdą klasę, w której znak jest chroniony.


 

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenia znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej należy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (w skrócie EUIPO). Zgłoszenie drogą elektroniczną znaku towarowego do ochrony w jednej klasie to koszt 850 euro, drogą tradycyjną natomiast 1000 euro. Opłata za objęcie znaku ochroną w drugiej klasie to 50 euro, a w trzeciej i każdej kolejnej, po 150 euro.

Co ważne, powyższe kwoty zawierają już koszt udzielenia 10-cio letniej ochrony.


 

Czy rzeczywiście opłaty są tak wysokie?

Przeanalizujmy na prostym przykładzie koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Załóżmy, że firma chce zarejestrować znak towarowy w ramach jednej klasy towarowej.

Podczas rejestracji na terytorium Polski, wniesie następujące opłaty: 400 zł (zgłoszenie) + 90 zł (publikacja informacji) + 400 zł (10-cio letnia ochrona znaku), w sumie 890 zł za 10 lat ochrony. Dzieląc tą sumę przez liczbę miesięcy, podczas których firmie przysługiwać będzie prawo ochronne do znaku, otrzymujemy koszt zaledwie 7,42 zł miesięcznie. Czy to wysoka cena za bezpieczeństwo prawne Twojej marki? Wyceń trud jaki wkładasz w budowanie jej wizerunku i sam odpowiedz na to pytanie.

Podczas rejestracji znaku na terytorium całej Unii Europejskiej, firma z naszego przykładu zapłaci 850 euro opłaty urzędowej, za 10-cio letnią ochronę znaku. Dokonując obliczeń jak powyżej, otrzymujemy koszt dokładnie 7,08 euro miesięcznie.

Zastrzeżenie znaku towarowego - gra warta świeczki

   

Dla niewielkich przedsiębiorców, opłaty, które należy wnieść jednorazowo podczas rejestracji mogą wydawać się spore. Jednakże rejestrację znaku towarowego powinieneś potraktować jako inwestycję w swoją firmę. Obliczenia, których dokonaliśmy pokazują, że koszt rejestracji znaku to zaledwie około 7 zł (lub euro, w przypadku ochrony w UE) miesięcznie. W stosunku do korzyści płynących z posiadania prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, uważamy, że nie jest to wygórowana cena.

 

Chcesz zlecić zastrzeżenie znaku towarowego specjalistom?

Polecamy serwis BezpieczneLogo.pl


   

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy