gavel registered trademark sign 3d Illustrations on a white background

Co lepiej zastrzec: nazwę czy logo firmy ?

Gdy zdecydujesz się na zabezpieczenie swojego znaku towarowego, możesz stanąć przed dylematem: czy zabezpieczyć wyłącznie nazwę swojej firmy czy również znak graficzny, który ją charakteryzuje. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł okaże się pomocny podczas dokonywania wyboru.

W związku z istnieniem podstawowego podziału znaków towarowych na znaki słowne oraz znaki słowno-graficzne, ważnym jest, aby zdecydować się na rejestrację tego elementu, który zapewni Twojej firmie jak najszerszy zakres ochrony.

Znak towarowy SŁOWNY

Ochrona słownego znaku towarowego skupia się na jego płaszczyźnie fonetycznej. Przedmiotem ochrony jest brzmienie nazwy firmy, nie zaś logotyp czy szata graficzna.

Niewątpliwą zaletą zastrzeżenia słownego znaku towarowego jest możliwość zastrzeżenia używania danej nazwy przez konkurencję. Żaden inny podmiot nie będzie mógł wykorzystywać w obrocie gospodarczym nazwy identycznej, bądź brzmiącej podobnie do zastrzeżonej, niezależnie od formy graficznej, którą się charakteryzuje.

W praktyce, zastrzeżenie znaku słownego pomoże ustrzec się przed kradzieżą domeny internetowej czy wykorzystywaniem nazwy naszej firmy przez konkurencję np. w kampaniach Google AdWords. Rozwiązanie zasługuje na uwagę także wówczas, gdy planujemy zmianę wykorzystywanego logo lub gdy często je zmieniamy.

Niestety uzyskanie ochrony znaku słownego może wiązać się z pewnymi trudnościami. Warunkiem zarejestrowania znaku towarowego jest posiadanie przez niego tzw. zdolności odróżniającej. Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej:

„nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

 1. nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;

 2. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

 3. weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.”

W praktyce więc, zarejestrowanie znaku słownego może okazać się trudniejsze, niż znaku słowno-graficznego. Nie jest to jednak wykluczone, o ile tylko nazwa jest wystarczająco abstrakcyjna i indywidualizuje Twoją działalność.


 

Znak towarowy SŁOWNO-GRAFICZNY

 

Zastrzeżenie znaku słowno-graficznego powoduje objęcie ochroną elementów prezentowanych w obszarze chronionego logotypu. Ochrona dotyczy aspektu wizualnego marki.

Rejestrując znak słowno-graficzny, zastrzeżone zostanie wykorzystywanie identycznej bądź podobnej grafiki przez konkurencję, nie tylko w zakresie słów przedstawionych w danej formie graficznej, ale także w kontekście samej grafiki.

Uzyskanie ochrony na taki znak z pewnością jest łatwiejsze, niż na znak słowny. Wynika to z faktu, że znacznie łatwiej jest osiągnąć zdolność odróżniającą znaku poprzez odpowiednio stworzoną szatę graficzną, aniżeli przez dobranie słowa. W ten sposób można także uzyskać ochronę na wyrażenia, które nie otrzymałyby jej jako znaki słowne – oczywiście tylko w zakresie wykorzystywania ich w zarejestrowanym logotypie. Niemniej jednak, w przypadku zarejestrowania znaku słowno-graficznego, nie jesteśmy w pełni chronieni przed wykorzystywaniem fonetycznej nazwy naszej firmy przez konkurencję (tak jakby miało to miejsce po zastrzeżeniu znaku słownego). Również w przypadku gdy zrezygnujemy z używania zarejestrowanego logotypu, konieczna będzie rejestracja nazwy w otoczeniu nowej szaty graficznej, w celu otrzymania ochrony znaku.

Co wybrać?

Decyzja o zastrzeżeniu znaku słownego lub słowno-graficznego powinna być podjęta indywidualnie, w oparciu o istniejące okoliczności i potrzeby konkretnej marki. Rozwiązaniem zapewniającym najszerszą ochronę prawną znaku, byłaby rejestracja zarówno znaku słownego (brzmienia nazwy firmy) jak i słowno-graficznego (logo), gdyż oba zakresy ochrony uzupełniają się nawzajem. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne, a ostateczna decyzja powinna zostać podjęta przez przedsiębiorcę, który decyduje się na zastrzeżenie znaku.

 

Chcesz dopytać profesjonalistów?  Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu BezpieczneLogo.pl


 

Zobacz również

 • znaki-ochronneZnaki ochronne ®, ©, TM, SM – co oznaczają?
  W obrocie gospodarczym możemy spotkać się z wykorzystywaniem przez przedsiębiorców kilku różnych oznaczeń, umieszczanych zazwyczaj obok logotypu, nazwy firmy lub marki produktu. Jakie korzyści wynikają z ich używania? Czy każdy może użyć tych oznaczeń w odniesieniu do swojego znaku towarowego? Czym się różnią od siebie najpopularniejsze oznaczenia […]
 • polityki-prywatnosciPolityki prywatności i plików cookies
  Polityka prywatności  jest dokumentem umieszczanym na stronie  internetowej w celu poinformowania  jej użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. W szczególności odnajdziemy w niej informacje dotyczące: mechanizmu i zakresu zbierania danych od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez […]
 • czy-aplikacja-mobilna-powinna-miec-regulaminCzy aplikacja mobilna powinna mieć regulamin?
  Urządzenia mobilne coraz częściej stają się niezbędnym narzędziem do pracy, nauki i często dostarczają nam rozrywki w wolnym czasie. Ich udział w rynku systematycznie rośnie. Badania wskazują jednoznacznie, że na jedną osobę w 2017 roku przypadać będzie średnio 5 urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu[1]. Już w 2014 roku, przeciętny Polak […]

Darmowy biuletyn
i praktyczny przewodnik dla e-przedsiębiorcy