✓ Indywidualne sporządzenie

✓ Mini audyt danych

✓ Ustalenie celu przetwarzania

✓ Analiza zakresu danych

✓ Dostosowanie do konkretnego konkursu

✓ Gotowość do wdrożenia

✓ Szybka publikacja HTML

✓ Aktualizacja prawna