✓ Komplet 50+ wzorów dokumentacji RODO (przetwarzania danych osobowych)

✓ Polityka ochrony danych osobowych RODO

✓13 podstawowych dokumentów RODO

✓21 procedur przetwarzania danych osobowych

✓9 dodatkowych dokumentów, wspomagających realizację zasady rozliczalności

✓26 czynności przetwarzania danych osobowych w przykładowym rejestrze czynności

✓14 przykładowych obowiązków informacyjnych RODO do praktycznego zastosowania

✓20 zasobów służących do przetwarzania danych osobowych w przykładowej analizie ryzyka RODO

✓Praktyczny szablon oceny skutków dla ochrony danych (OSOD / DPIA)

✓5 dokumentów RODO monitoringu wizyjnego