• Wzór polityki bezpieczeństwa i załączniki,
  • Przystępna instrukcja samodzielnego uzupełnienia,
  • Zawiera treści i załączniki wymagane aktualnymi przepisami prawa.