The post type is: product

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji

Opis produktu

Zbiory danych osobowych przetwarzane w firmie, muszą podlegać nadzorowi. Przedsiębiorca ma w tym obszarze dwie możliwości: zgłoszenia zbiorów danych do rejestru GIODO albo powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Pełni on wówczas funkcję „nadzorcy” przetwarzanych danych w przedsiębiorstwie. Osoba pełniąca funkcję ABI-ego staje się gwarantem bezpieczeństwa danych, nadzorując stosowane środki techniczne i organizacyjne. W celu właściwego przygotowania ABI-ego do pełnienia swojej funkcji, opracowaliśmy dedykowane temu celowi szczegółowe szkolenie.
Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji

od 700,-

Indywidualnie opracowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb uczestników.

Indywidualnie opracowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb uczestników.

Szkolenie przeprowadzane w dogodnym dla Państwa terminie, ustalonym indywidualnie.

Szkolenie przeprowadzane w dogodnym dla Państwa terminie, ustalonym indywidualnie.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta.

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistę – prawnika specjalizującego się w ochronie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone przez profesjonalistę – prawnika specjalizującego się w ochronie danych osobowych.

 Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, wraz z ich praktycznym omówieniem.

Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, wraz z ich praktycznym omówieniem.

Każdy uczestnik otrzyma własne, przydatne materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzyma własne, przydatne materiały szkoleniowe.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI I SANKCJE PRAWNE

Funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji może być sprawowana wyłącznie przez osobę, która posiada odpowiednią i realną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zostać ukarana kilkukrotnymi karami finansowymi, w wysokości do 50 000 zł. W przypadku pozostałych form prowadzenia firmy, kary są jeszcze wyższe i ich suma może sięgać aż 200 000 zł (Dz.U. 2016 poz. 599).