Logo---Atest-Legalnego-e-Regulaminu.png25 grudnia 2014r.

To data wejścia w życie nowej USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA.

Nakłada ona szereg nowych i istotnych obowiązków na właścicieli sklepów i serwisów internetowych, w szczególności obowiązek całkowitej rekonstrukcji aktualnie funkcjonujących na rynku regulaminów stron internetowych.

Zleć przygotowanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną już dziś, aby jak najszybciej doprowadzić swój sklep internetowy do stanu zgodnego z przepisami prawaNa Twoje zlecenie opracujemy dopasowany
do Twoich indywidualnych potrzeb e-Regulamin:

GOTOWY I KOMPLETNY PRZED WEJŚCIEM PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY W ŻYCIE
W 100% ZGODNY Z PRZEPISAMI NOWEJ USTAWY
W 100% WOLNY OD NIEDOZWOLONYCH KLAUZUL UMOWNYCH
NIETYKALNY PRZEZ TZW. „ŁOWCÓW KLAUZUL"
INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANY DO POTRZEB PAŃSTWA E-BIZNESU
SPORZĄDZONY PRZEZ ZESPÓŁ PRAWNIKÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRAWIE E-COMMERCE
BĘDĄCY GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO PAŃSTWA E-BIZNESU”
Skoro zagościłeś na naszej stronie, oznacza to że prowadzisz firmę lub planujesz jej założenie. Dlatego nie musimy Tobie wyjaśniać, ile formalności piętrzy się przed przedsiębiorcami działającymi w Polsce, a także w całej Unii Europejskiej. Znasz ten problem znakomicie – obowiązki rejestracyjne, statystyczne, podatkowe, prawne...

Nie inaczej jest w internecie. Działając lub planując działanie w jego obszarze, powinieneś mieć świadomość istnienia rygorystycznych wymogów prawnych. Z doświadczenia wiemy, że często jest wręcz przeciwnie. Wynika to z powodu dużej zmienności prawa e-commerce, ale również jego uregulowania w wielu, czasem mało powszechnych aktach prawnych:
 • Ustawa o prawach konsumenta (od 25 grudnia 2014r.)
 • Rejestr niedozwolonych klauzul umownych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ponad 5800 pozycji)
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie MSWiA w zakresie ochrony danych osobowych
 • Ustawa o ochronie baz danych
 • Ustawa Prawo Telekomunikacyjne
 • Ustawa o kredycie konsumenckim
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (do 25 grudnia 2014r.)
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (do 25 grudnia 2014r.)
 • Ustawa Kodeks cywilny
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (w sposób pochodny).
Większość przedsiębiorców nie dysponuje wiedzą o ich istnieniu. To przekłada się na częsty brak zgodności z prawem stosowanych przez nich wzorców umownych oraz systemów obsługi sprzedażowej lub narzędzi marketingu bezpośredniego. Pragniemy zwiększyć świadomość przedsiębiorców w obszarze wymogów prawa e-commerce. Dlatego jesteśmy.

Zespół

Anna Mrozowska

Anna Mrozowska

dyrektor Instytutu
Paweł Libertowski

Paweł Libertowski

radca prawny
Tomasz Lewandowski

Tomasz Lewandowski

Prawnik
Marta Mroczkowska

Marta Mroczkowska

Asystentka prawnika
Adam Andrzejewski

Adam Andrzejewski

Doradca klienta
projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Uczestniczymy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt współfinansowany przez Unię Europejską