REGULAMINY STRON INTERNETOWYCH - POZNAJ DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

Oferujemy usługi indywidualnego sporządzenia regulaminu dla stron internetowych. Obsługujemy zarówno sklepy internetowe, serwisy, sklepy Allegro, a także przedsięwzięcia realizowane przy użyciu aplikacji mobilnych. Zapewnimy również zabezpieczenie zaplecza marketingowego – organizowanych konkursów, promocji czy programów lojalnościowych i partnerskich.

W tym celu przeanalizujemy wszystkie aspekty wymagające unormowania w regulaminie. Zbadamy krok po kroku funkcjonalności zamieszczone na stronie internetowej. Przeprowadzimy podstawowy audyt ścieżki zakupowej. Wszystko po to, aby przygotowany przez nas Indywidualny e-Regulamin był całkowicie zgodny z przepisami obowiązującego prawa – ale nie tylko.

Wyznajemy zasadę, że opracowana dokumentacja ma stanowić pełne zabezpieczenie interesów naszych klientów. Postrzegamy ją jako miejsce uregulowania kwestii indywidualnych, a nawet charakterystycznych dla branży którą się zajmują.

Sklepy
Internetowe

Regulaminy sklepów internetowych, przygotowywane indywidualnie i w oparciu o ścieżkę zakupową w sklepie.
W ofercie również przystępne wzorce dokumentacji, a także inne usługi prawne.

Poznaj rozwiązania

Serwisy
Internetowe

Dedykowana dokumentacja na potrzeby serwisów internetowych. Tworzona na podstawie weryfikacji zakresu świadczonych usług, dokonywanej przez prawnika. Zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami.

Poznaj rozwiązania

Aplikacje, konkursy
i inne

Oferta dokumentacji prawnej na potrzeby organizowanego konkursu, promocji czy programu lojalnościowego. Dostępne również usługi dla aplikacji mobilnych. Szeroki zakres obsługi, pewność rozwiązań.

Poznaj rozwiązania

Kiedy regulamin jest wymagany?

W jakich przypadkach jesteśmy zobowiązani do posiadania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną? Oczywiście zawsze gdy posiadamy stronę internetową, przy pomocy której realizujemy usługi.

Obowiązek ten jest klarowny w stosunku do sklepów internetowych. A co z serwisami? Praktycznym problemem okazuje się zdiagnozowanie, co uznajemy za usługę wymagającą unormowania w regulaminie. Czy jest nią udostępnianie prostych funkcjonalności witryny - takich, jak formularz kontaktowy, wyszukiwarka, dodawanie komentarzy lub ocen, czy zapisu na Newsletter? Co więcej, czy samo wyświetlenie zawartości strony internetowej może być uznawane za e-usługę?

Odpowiedzi na te pytania są ważne, ponieważ właśnie one decydują o konieczności posiadania regulaminu.

Z czego wynika obowiązek posiadania regulaminu?

 

Prawny wymóg posiadania regulaminu wynika co do zasady z dwóch aktów: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

Co istotne, pierwsza z nich nakazuje, aby regulamin określał nie tylko rodzaje, ale też zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. W tym precyzyjne postanowienia dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie każdej z usług. Regulamin nie może tych kwestii pomijać, czy opisywać w sposób zdawkowy. Musi zostać również w odpowiedni sposób udostępniony usługobiorcy przez zawarciem umowy. Powinien także określać wymagania techniczne korzystania z usług.

Drugą podstawę prawną posiadania regulaminu stanowi ustawa o prawach konsumenta. Zakreśla ona liczne obowiązki informacyjne, które należy zrealizować właśnie w treści regulaminu – ale nie tylko tam. Obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta jest mnóstwo. Niemniej, to właśnie regulamin strony internetowej jest najwłaściwszym miejscem dla większości z nich.

A może wobec licznych wymogów prawnych, korzystniej zrezygnować z posiadania regulaminu?

 

Z czego wynika obowiązek posiadania regulaminu?
Sankcje

Sankcje

 

Sam fakt braku posiadania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, może zostać uznany za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W takim przypadku Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% jego ubiegłorocznego obrotu. Uprawnienia te wynikają z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Nieposiadanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w efekcie nieudzielenie informacji wymaganych ustawą o prawach konsumenta, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Co więcej, jest sankcjonowane również na inne sposoby. Przykładowo, następstwem nieprzekazania konsumentowi informacji o sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy jest wydłużenie 14-sto dniowego terminu na tą czynność. Aż do 12 miesięcy!

Istnieją też takie obowiązki informacyjne, których niedochowanie skutkuje całkowitą nieważnością zawieranych umów.

Uwolnij się od zmian w prawie!

 

Każdy Indywidualnie przygotowany e-Regulamin obejmujemy rocznym darmowym Monitoringiem prawnym.

Usługa Monitoringu e-Regulaminu pozwoli Ci na pełne skoncentrowanie się na rozwijaniu swojej działalności. To my zajmiemy się analizą zmieniających się przepisów prawa oraz nadzorem posiadanej przez Ciebie dokumentacji. Jeżeli w wyniku zmian w prawie nastąpi konieczność aktualizacji regulaminu, sporządzimy ją. Wówczas otrzymasz nowy regulamin, dostosowany do zmian prawnych.

Naszym celem jest maksymalne usprawnienie procesu aktualizacji regulaminu. Wprowadziliśmy system integracji jego treści na Twojej stronie z naszą platformą internetową. Oprócz e-Regulaminu w formie dokumentu PDF, otrzymasz także unikalny kod HTML. Umożliwia on zapisanie regulaminu w kodzie źródłowym Twojej strony internetowej i w efekcie wyświetlenie jego aktualnej wersji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie tylko nigdy więcej nie przeoczysz zmian w prawie. Przestaną one być dla Ciebie angażujące!

Dlaczego to takie ważne? 29 843 – tyle stron nowych aktów prawnych weszło w życie w 2015 r. Poniżej możesz zapoznać się z datami trzech ostatnich zmian w aktach prawnych, regulujących kwestie świadczenia usług drogą elektroniczną lub przetwarzania danych osobowych. Nie sposób też nie wspomnieć o rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr zawiera ponad 6 600 wpisów i rozrasta się o co najmniej kilkanaście klauzul miesięcznie.

Wiemy, że prowadząc firmę nie dysponujesz czasem na śledzenie zmian w przepisach i aktualizację zawiłej dokumentacji prawnej. Dlatego jesteśmy. Zaufaj profesjonalistom i przekaż to zadanie w nasze ręce.

Uciążliwa formalność? Nie z nami!

 

Prowadząc działalność w sieci, czynisz nakłady na budowanie wartościowych relacji z klientami. Dbasz o wizerunek firmy, poświęcając temu wiele czasu i pieniędzy. Również w tym kontekście należy myśleć o stosowanej dokumentacji prawnej. Zwłaszcza tej, którą publikujesz i od której zależy precyzyjne określenie wzajemnych praw i zobowiązań stron.

Podejmując decyzję o zakupie produktów w nieznanym sobie sklepie, aż 56% osób sięga po jego regulamin! Z kolei aż 73% polskich internautów zwraca uwagę na wiarygodność sklepu przed zrobieniem w nim zakupów czy skorzystaniem z oferowanych usług. Wiarygodność stanowi zaraz obok ceny drugi najważniejszy czynnik wpływający na wybór sklepu internetowego!

Na podstawie powołanego badania i obserwacji istniejących tendencji, można stwierdzić, że regulamin strony internetowej jest czynnikiem równie ważnym jak jej layout, poziom obsługi klienta, czy zamieszczone opisy towarów i usług. Postanowienia zawarte w regulaminie, a także ich prezencja wizualna mają więc istotne znaczenie marketingowe. Również w długim terminie. Aż 57,5% internautów wskazało zaufanie do sklepu jako element decydujący o ponownym zrobieniu w nim zakupów.

Uciążliwa formalność? Nie z nami!

Wykorzystaj te dane i spójrz na obowiązki prawne jak na nowe pole marketingu w sieci!

Certyfikat Bezpieczny Regulamin

Buduj wiarygodność i zwiększaj konwersję!

Z REGULAMINEM OTRZYMASZ CERTYFIKAT BEZPIECZNY REGULAMIN

Aż 56% kupujących w internecie czyta regulamin przed dokonaniem zakupu*.
Z indywidualnym e-Regulaminem otrzymasz Certyfikat Bezpieczny Regulamin – widoczne na stronie z regulaminem poświadczenie wdrożenia profesjonalnej dokumentacji.
*Źródło: IMAS International dla Ceneo.pl. N=949, osoby kupujące przez Internet.

Regulamin jako element marketingu

 

Pamiętasz o możliwości zastosowania regulaminu strony jako kanału marketingowego?

Wdrożenie dokumentacji przez kod HTML pozwoli w okresie Monitoringu na spotęgowanie tego efektu. Każdy Indywidualny e-Regulamin objęty Monitoringiem zostaje oznaczony Certyfikatem Bezpieczny Regulamin. Poświadcza on wdrożenie kompletnego i spełniającego wymogi prawne regulaminu, dając przy tym świadectwo kompetencji i odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu przez Twoją firmę.

To nowatorskie rozwiązanie uzupełniliśmy o tzw. Alert e-Regulaminu, który polega na przesyłaniu w wiadomości SMS najpilniejszych informacji. Będziemy raportować tylko o najważniejszych kwestiach, takich jak np. przygotowanie aktualizacji regulaminu oczekującej na wdrożenie na Twoją stronę.

Przypomnimy Ci także o zbliżającym się wygaśnięciu subskrypcji usługi Monitoringu wraz z propozycją jej przedłużenia. Aktywacja kolejnego okresu rozliczeniowego nie następuje automatycznie!

A może wzór?

 

Dla sklepów internetowych posiadamy w ofercie niskobudżetowe szablony regulaminów.

Wyposażone w instrukcję umożliwiającą przystępne uzupełnienie brakujących treści, stanowią kompromis pomiędzy niskim budżetem projektowym, a dążeniem do bezpieczeństwa prawnego. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie wymaga nakładu czasu i nie daje gwarancji pełnej kompatybilności z przyjętymi przez Ciebie założeniami prowadzenia e-handlu. Przyznajemy otwarcie – byliśmy, jesteśmy i pozostaniemy zwolennikami regulaminów dedykowanych konkretnej stronie internetowej.

Wzór regulaminu nie podlega certyfikacji, natomiast istnieje możliwość objęcia jego treści Monitoringiem. Monitoring nie dotyczy zmian naniesionych przez klienta, a jedynie treści szablonu.

Doświadczenie

 

Regulamin strony internetowej to podstawowy element e-biznesu, zapewniający bezpieczeństwo umów zawieranych za pośrednictwem sieci przez Twoją firmę. Kompetentnie sporządzony, nie tylko zabezpieczy Twoje interesy, ale może stać się czynnikiem decydującym w wyborze właśnie Twojej firmy przez klientów!

Od początku swojego istnienia, współpracowaliśmy w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej z wieloma sklepami i serwisami internetowymi. Prowadzonymi zarówno przez przedsiębiorców stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, jak również z prężnie działającymi firmami rozbudowującymi swoją ofertę.

Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu, z dumą prezentujemy ofertę przygotowania dokumentacji prawnej dla Twojej działalności!

Monitoring

Zawsze aktualny regulamin sklepu? Z indywidualnym e-Regulaminem:

MONITORING PRAWNY REGULAMINU GRATIS

Aż 29 843 tyle stron nowych aktów prawnych weszło w życie w 2015 r.*.
Wraz z indywidualnym e-Regulaminem otrzymasz roczny Monitoring zgodności regulaminu z aktualnym stanem prawnym. Przedłużenie Monitoringu nie następuje automatycznie.
*Źródło: Raport Grant Thornton „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”.

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie