Polityki prywatności i plików cookies

Polityka prywatności a polityka „cookies” – to nie to samo?

Polityka prywatności a polityka „cookies” – to nie to samo?

Czym w zasadzie jest polityka prywatności, a czym polityka „cookies”? Uporządkujmy.
Prowadząc stronę internetową, konkurs, czy program lojalnościowy, przetwarzasz dane osobowe ich użytkowników lub uczestników. Oznacza to konieczność realizacji wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Nakłada ona na administratorów danych konkretne obowiązki informacyjne. Między innymi co do zakresu i celu ich przetwarzania, wykazania podmiotów którym udostępniasz dane, czy miejsca zamieszkania administratora danych. Właśnie temu służy dokument określający politykę prywatności.
Z kolei polityka plików „cookies”, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne powinna określać sposoby i cele przetwarzania plików „cookies”, a także warunki uniemożliwienia takiego przetwarzania. Pliki „cookies” zawierają informacje służące usprawnieniu korzystania z witryn i usług internetowych. Są one wysyłane do komputera użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiają np. rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty na danej stronie.
Część z tych obowiązków można zrealizować poprzez zamieszczenie właściwych informacji w dokumencie. W jakim? Praktykowane są różne rozwiązania: od samoistnej polityki prywatności, przez włączenie do regulaminu strony, po scalenie z polityką plików „cookies”.

Praktyka włączania polityki prywatności do regulaminu

Czy politykę prywatności można włączyć do regulaminu? Część usługodawców zamieszcza w treści regulaminu postanowienia dotyczące polityki prywatności strony internetowej, konkursu czy promocji. Jest to rozwiązanie podyktowane celem ograniczenia dokumentacji przeznaczonej dla klienta. Czy słusznie?
Naszym zdaniem, ograniczenie ilości dokumentacji nie zawsze przekłada się na zwiększenie jej czytelności i zrozumiałości. Funkcja polityki prywatności jest zupełnie odmienna od funkcji regulaminu strony. Polityka prywatności nie
ustanawia warunków świadczenia usług, zawierania umów, czy wymogów technicznych. Polityka prywatności jest informacją, która z założenia powinna być maksymalnie przystępna, lekka w formie i czytelna. W tym dokumencie nie ma miejsca na paragrafy, czy inne jednostki redakcyjne właściwe dla regulaminu.
Wyznajemy zasadę maksymalizacji czytelności sporządzanej dokumentacji. Zgodnie z przyjętą metodologią, wyodrębniamy politykę prywatności od treści samego regulaminu.

Praktyka włączania polityki prywatności do regulaminu

Polityka prywatności z polityką „cookies”

Podobnie jak polityka prywatności, również polityka plików „cookies” pełni funkcję informacyjną. Co więcej, kwestia tzw. ciasteczek wiąże się z zagadnieniem ochrony danych osobowych, uregulowanym w polityce prywatności.
Te przyczyny sprawiają, że łączenie polityki prywatności z polityką „cookies” jest uzasadnione nie tylko funkcjonalnie, ale też prawnomaterialnie. Pozawala na zachowanie zgodności stylistyki i zakresu tematycznego. Wszystko dla zwiększenia czytelności przekazu.

Poznaj dedykowane rozwiązania

Pomożemy spełnić Ci wymogi prawne dotyczące przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych, tworząc Indywidualną Politykę prywatności i plików cookies. W przygotowanej dokumentacji opiszemy dokładnie proces pozyskiwania danych osobowych jak również cele ich gromadzenia. Całość dostosujemy w pełni do prowadzonej przez Ciebie działalności, weryfikując jakie dane osobowe przetwarzasz i opracowując odpowiednio zindywidualizowaną dokumentację.
W przypadku dokumentów dla stron internetowych, uregulujemy również kwestię plików „cookies”.

Sklepy
Internetowe

Dokumentacja obowiązkowa w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego. Pozwala spełnić podstawowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poznaj rozwiązania

Serwisy
Internetowe

Dokumenty konieczne w przypadku zbierania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego.
Zapewnia przystępną
realizację obowiązków informacyjnych.

Poznaj rozwiązania

Aplikacje, konkursy
i inne


Polityki prywatności i plików cookies, które tworzone są z myślą o danych osobowych,
gromadzonych w ramach
pozostałej działalności przedsiębiorcy podejmowanej w sieci.

Poznaj rozwiązania

A może wzór?

W ofercie posiadamy również niskobudżetowe szablony polityk prywatności i plików „cookies”.
Wzorce posiadają przystępną instrukcję uzupełnienia właściwych treści. Są kompromisem pomiędzy celem zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, a niskim budżetem projektu. Podkreślamy jednak otwarcie: byliśmy, jesteśmy i pozostaniemy zwolennikami dedykowanych dokumentacji polityki prywatności i plików „cookies”. Pamiętaj również, że uzupełnienie szablonu wymaga nakładu czasu i nie daje pewności pełnej implementacji rozwiązań wdrożonych w zakresie przetwarzania danych lub plików „cookies”.

Koniec problemów ze zmianami w prawie

Przygotowaną Indywidualną politykę prywatności i plików „cookies” możemy objąć dodatkowym Monitoringiem prawnym.
Usługa Monitoringu polityki prywatności i plików „cookies” pozwoli Ci na pełne skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności. To naszym zadaniem będzie weryfikacja zmieniającego się prawa oraz nadzór nad Twoją dokumentacją. W przypadku, gdy wskutek zmian w przepisach zdiagnozujemy konieczność aktualizacji polityk, sporządzimy je. Wówczas otrzymasz nową politykę prywatności i plików cookies, dostosowaną do zmian prawnych.
Naszym założeniem jest ułatwienie procesu aktualizacji indywidualnych polityk. Wprowadziliśmy system integracji ich treści na Twojej stronie z naszą platformą internetową. Oprócz dokumentu PDF, otrzymasz także indywidulny kod HTML. Daje on możliwość zapisania polityki w kodzie źródłowym strony internetowej i w następstwie zamieszczenie jego aktualnej wersji. To rozwiązanie spowoduje, że nigdy więcej nie pominiesz zmian w obowiązujących przepisach!
Aż 29 843 stron nowych aktów prawnych weszło w życie w 2015 r. Poniżej możesz zapoznać się z datami trzech ostatnich zmian w aktach prawnych, regulujących kwestie świadczenia usług drogą elektroniczną lub przetwarzania danych osobowych.
Mamy świadomość, że prowadząc działalność nie posiadasz czasu na monitoring zmian w przepisach i dostosowywanie do nich zawiłej dokumentacji prawnej. Dlatego jesteśmy.

monitoring

Dość śledzenia zmian w prawie – zleć to zadanie profesjonalistom!

ZAMÓW MONITORING PRAWNY POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

29 843 – tyle stron nowych aktów prawnych weszło w życie w 2015 r.*.
Oferujemy dodatkowy, roczny Monitoring zgodności polityki prywatności i plików cookies z aktualnym stanem prawnym. Przedłużenie Monitoringu nie następuje automatycznie.
*Źródło: Raport Grant Thornton „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”.

Uciążliwa formalność? Nie z nami!

Świadcząc usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, starasz się o skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej. Budujesz pozytywny wizerunek firmy i realizowanych usług. Także w ten sposób warto postrzegać stosowanie dokumentów prawnych. W szczególności dostępnych publicznie.
Decydując o kupnie w nowym sklepie internetowym, aż 56% osób czyta jego regulamin! Ponadto 73% internautów w Polsce zwraca uwagę na jego wiarygodność przed zrobieniem w nim zakupów. Zaufanie klienta stanowi drugi po cenie czynnik wpływający na wybór oferty danego sklepu internetowego!
Można stwierdzić, że publicznie udostępniana dokumentacja, taka jak polityka prywatności czy plików „cookies”, jest równie ważnym czynnikiem, jak inne kanały marketingu działalności, poziom obsługi klienta, czy formułowane opisy towarów i usług. Polityka prywatności plików „cookies” ma zatem istotne znaczenie marketingowe. Również w kontekście działań długoterminowych. 57,5% użytkowników internetu wymieniło zaufanie do sklepu jako element wpływający na decyzję o ponownych zakupach w sklepie internetowym.

Uciążliwa formalność? Nie z nami!

Wykorzystaj te informacje. Postrzegaj obowiązki prawne jako dodatkowe pole marketingu w sieci i wyprzedzaj konkurencję!! 

Poznaj naszą jakość

z perspektywy naszych Klientów

Konkretnie

e-Regulaminy i e-commerce w liczbach

Klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Usług dedykowanych konkretnym rozwiązaniom e-commerce. Największy wybór na rynku.

Aktów prawnych, w których specjalizujemy się aby stworzyć dokumentację dla Ciebie