The post type is: product

SZKOLENIE PRAWO E-COMMERCE I DANE OSOBOWE

Opis produktu

Oferowane szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu aspektów prawnych prowadzenia biznesu za pośrednictwem sieci. W ramach szkolenia uczestnicy poznają regulacje prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem praw przysługującym konsumentom i obowiązków przedsiębiorcy. Ponadto w zrozumiały sposób przybliżane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w firmie. W oparciu o informacje dotyczące szczególnego zapotrzebowania merytorycznego, dopasujemy program szkolenia do konkretnych potrzeb jego uczestników.
SZKOLENIE PRAWO E-COMMERCE I DANE OSOBOWE

od 900,-

Indywidualnie przygotowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

Indywidualnie przygotowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta.

Szkolenie realizujemy w siedzibie klienta.

Szkolenia prowadzą wyłącznie prawnicy specjalizujący się w prawie e-commerce i ochrony danych osobowych.

Szkolenia prowadzą wyłącznie prawnicy specjalizujący się w prawie e-commerce i ochrony danych osobowych.

Praktyczne omówienie casusów.

Praktyczne omówienie casusów.

Każdy uczestnik otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzymuje przydatne materiały szkoleniowe.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI I SANKCJE PRAWNE

Użytkownik komputera przenośnego zawierającego dane osobowe, jest zobowiązany stosować środki ochrony kryptograficznej w stosunku do przetwarzanych danych osobowych. Administrator danych monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego. (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

Naruszenie obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych osobowych przed uszkodzenie, zniszczeniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, podlega sankcji karnej – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (Dz.U. 2016 poz. 922)