The post type is: product

Szkolenie dane osobowe w e-commerce

Opis produktu

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Szczególnie ważnym w przypadku firm działających w Internecie. Jego realizacja obejmuje dwa główne środki: techniczne i organizacyjne. Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, jest szkolenie personelu. W tym celu opracowaliśmy szkolenie, przystępnie zapoznające z zasadami przetwarzania danych oraz ich ochrony. Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta, przez prawnika specjalizującego się w ochronie danych osobowych. Szczegółowy program szkolenia jest dostosowywany w zależności od sprofilowania jego uczestników: pracowników działu kadr, marketingu, księgowości, kadry zarządzającej lub wszystkich wskazanych grup odbiorców. Czas trwania szkolenia wynosi od 4 do 5 godzin. Każdy z uczestników otrzymuje własne materiały szkoleniowe oraz certyfikat, potwierdzający ukończenie szkolenia. Istnieje możliwość realizacji szkolenia rozszerzonego, z podziałem na dwie grupy uczestników: pracowników wraz z osobami zarządzającymi oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępców).
Szkolenie dane osobowe w e-commerce

od 700,-

Program szkolenia jest dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

Program szkolenia jest dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

Data przeprowadzenia szkolenia jest ustalana indywidualnie.

Data przeprowadzenia szkolenia jest ustalana indywidualnie.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Realizacja wymogu zapewnienia organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta.

Przeprowadzane przez prawnika specjalizującego się w tematyce ochrony danych osobowych.

Przeprowadzane przez prawnika specjalizującego się w tematyce ochrony danych osobowych.

Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania wraz z ich praktycznym omówieniem.

Udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania wraz z ich praktycznym omówieniem.

 Każdy uczestnik otrzymuje własne, przydatne materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzymuje własne, przydatne materiały szkoleniowe.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

Uczestnictwo w szkoleniu poświadczamy imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika.

PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI I SANKCJE PRAWNE

Administrator danych ma obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dostosowaną do ich kategorii. (Dz.U. 2016 poz. 922)

Choćby nieumyślnie naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jest karalne. Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (Dz.U. 2016 poz. 922)