The post type is: product

Aktualizacja dokumentu – indywidualne ustalenia