The post type is: product

SZKOLENIE PRAWO E-COMMERCE W PRAKTYCE

Opis produktu

Każdy profesjonalista powinien znać regulacje prawne dotyczące branży, którą się zajmuje. Wiedzieć, jak postępować z otrzymanymi reklamacjami, czy oświadczeniami o odstąpieniu od umowy. Znać zasady postępowania ze zwrotami. W tym celu opracowaliśmy 5-cio godzinne szkolenie dotyczące prawa e-commerce, a więc wszelkich regulacji prawnych które dotyczą Twojej codziennej działalności. Przekażemy Ci wiedzę o obowiązkach jakie prawo nakłada na usługodawcę, dowiesz się jakie prawa przysługują konsumentom oraz jak prowadzić swój biznes w pełni zgodnie z przepisami.
SZKOLENIE PRAWO E-COMMERCE W PRAKTYCE

od 700,-

Indywidualnie przygotowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Indywidualnie przygotowany program szkolenia, dostosowany do potrzeb Twojej firmy

Termin przeprowadzenia szkolenia ustalamy indywidualnie.

Termin przeprowadzenia szkolenia ustalamy indywidualnie.

iko

Wsparcie uczestników szkolenia poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania wraz z ich omówieniem.

Każdy uczestnik otrzymuje własne materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzymuje własne materiały szkoleniowe.

PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI I SANKCJE PRAWNE

W przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy sprzedanej, kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. Ponadto, w takim przypadku może żądać naprawienia szkody, wynikłej z zawarcia umowy bez wiedzy o istnieniu wady. Dla oceny zasadności takiego roszczenia, bez znaczenia pozostaje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu istnienia wady. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 380)

Jeżeli sprzedawca poniósł jakiekolwiek koszty w następstwie wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi, może żądać naprawienia poniesionej szkody od poprzedniego sprzedawcy. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 380)