The post type is: product

OUTSOURCING FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Opis produktu

Kompleksowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zindywidualizowana i dopasowana do Twojego przedsiębiorstwa. Jej sporządzenie poprzedzamy audytem systemu przetwarzania danych, przeprowadzonym osobiście przez prawników specjalizujących się w przepisach o ochronie danych osobowych. Audyt wykonywany jest w miejscu prowadzenia Twojej działalności. Usługa stanowi kompleksową pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstwa. Oprócz pełnej i gotowej do zastosowania polityki bezpieczeństwa otrzymasz szereg niezbędnych załączników w codziennej działalności firmy:
  • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,,
  • wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • ewidencję podmiotów, którym powierzono dane osobowe,
  • wzór umowy powierzenia danych osobowych,
  • ewidencję podmiotów, którym udostępniono dane osobowe,
  • wzór ewidencji naruszeń bezpieczeństwa,
  • wzór raportu z przeglądu.
"polityka bezpieczeństwa sklepu internetowego"

od 599,-

sklep internetowy ochrona danych osobowych

Zdobywaj zaufanie i zwiększaj konwersję!

ZDOBĄDŹ ATEST BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Aż 56% kupujących w internecie czyta regulamin przed dokonaniem zakupu*.
Po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa sklepu internetowego otrzymasz Atest Bezpieczeństwa Danych Osobowych – widoczne na stronie z regulaminem sklepu poświadczenie zgodności stosowanych zasad przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.
*Źródło: IMAS International dla Ceneo.pl. N=949, osoby kupujące przez Internet.

Indywidualnie sporządzona polityka bezpieczeństwa, dostosowana do potrzeb sklepu internetowego.

Indywidualnie sporządzona polityka bezpieczeństwa, dostosowana do potrzeb sklepu internetowego.

 Sporządzony dokument dostarczamy w formatach DOC i PDF.

Sporządzony dokument dostarczamy w formatach DOC i PDF.

Termin realizacji zamówienia ustalamy indywidualnie.

Termin realizacji zamówienia ustalamy indywidualnie.

Gratis rok Monitoringu prawnego polityki bezpieczeństwa danych osobowych!

Gratis rok Monitoringu prawnego polityki bezpieczeństwa danych osobowych!

Polityka bezpieczeństwa powstaje w oparciu o informacje zebrane przez naszego prawnika w siedzibie klienta.

Polityka bezpieczeństwa powstaje w oparciu o informacje zebrane przez naszego prawnika w siedzibie klienta.

Przystępna instrukcja wdrożenia polityki.

Przystępna instrukcja wdrożenia polityki.

Z zamówieniem otrzymasz praktyczny przewodnik e-przedsiębiorcy.

Z zamówieniem otrzymasz praktyczny przewodnik e-przedsiębiorcy.

PRZYKŁADOWE OBOWIĄZKI I SANKCJE PRAWNE

Właściciel sklepu internetowego pełni funkcję administratora danych osobowych, przetwarzanych dla jego celów. Do jego obowiązków należy stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych. W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji regulującej wyżej wymienione środki oraz sposób przetwarzania danych. (Dz.U. 2016 poz. 922)

Administrator, który choćby nieumyślnie narusza obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (Dz.U. 2016 poz. 922)

Monitoring

Uciążliwa weryfikacja przepisów – zleć to zadanie profesjonalistom!

MONITORING PRAWNY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA GRATIS

29 843 – tyle stron nowych aktów prawnych weszło w życie w 2015 r.*.
Wraz z usługą otrzymasz roczny Monitoring zgodności polityki bezpieczeństwa z aktualnym stanem prawnym. Jego przedłużenie nie następuje automatycznie.
*Źródło: Raport Grant Thornton „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”.